Skip to main content

Center for narratologiske studier (CNS) er et internationalt og interdisciplinært forskningsnetværk med base i Kolding på SDU. Vores overordnede sigte er at studere narrative fænomener i deres mangfoldigheder og kompleksitet. Vi er optagede af empiriske såvel som teoretiske og filosofiske anliggender. I netværksgruppen samarbejder vi, også med eksterne aktører, om projekter og publikationer. Centrets forskning dækker samlet set over en diversitet af teoretiske retninger, og vi fokuserer på mange forskellige sociale felter. Vi deler interesse for, hvordan narrativer og modnarrativer/-fortællinger informerer og influerer social interaktion og sociale strukturer.

Vi trækker på klassiske såvel som nyere sociale og kulturelle teorier i belysningen af, hvordan aktører diskursivt konstruerer og former de lokale kontekster, som de er del af, samt hvordan dominerende narrativer virker ind på lokal meningskonstruktion. I CNS har vi en særlig interesse for organisatoriske kontekster fx i relation til interaktion mellem forskellige organisatoriske aktører, såsom mellem ledere og medarbejdere. Et andet eksempel er udviklinger indenfor offentlige organisationer, fx i kontekst af videregående uddannelsesinstitutioner og sundhedsinstitutioner. Vi hjælper også forskellige organisationer med at forbedre deres narrative/fortællende praksisser med udgangspunkt i kritisk bevidsthed og magtoptikker. Vi tilbyder workshops og seminarer samt afholder forelæsninger og konferencer.

CNS har til huse på SDUs campus i Kolding og ledes i fællesskab af Klarissa Lueg og Ann Starbæk Bager. Centret blev grundlagt I 2008 af Per Krogh Hansen og Marianne Wolf Lundholt overtog ledelsen frem til midten af 2019. Sidenhen er CNS vokset stødt fx gennem ansættelser og gennem et voksende netværk og samarbejder med relevante forskningsmiljøer, nationalt som internationalt.

Klarissa Lueg, Lektor, Dr.phil.habil., leder af CNS, specialiserer sig i (sociologisk) organisationsforskning med fokus på videregående uddannelse og forandringsprocesser. Hun studerer interkulturelle møder og identitetsformationer gennem analyse af narrativer og modnarrativer.

Ann Starbæk Bager, Lektor, PhD, leder af CNS, er én af arrangørerne bag centrets årlige internationale storytelling-konference. Anns forskning centrerer sig om organisatoriske narrative studier i en diskurs- og praksisbaseret optik. Hun er med til at definere feltet organisatorisk (narrativ) diskursaktivisme. Hun publicerer om storytelling, diskurs, magt, multimodalitet, flerstemmighed, forandring og etik i relation til organisations- og ledelseskommunikation (fx. Sammen med David Boje, John McClellan and Kenneth Mølbjerg Jørgensen).

Anne Merete Lyngroes Fladmose, PhD studerende, forsker i organisatoriske narrativer i relation til organisationer i forandring. Hun studerer ledelse, forandring, kultur og kommunikation. Hendes Ph.d.-arbejde centrerer sig om meningskonstruktion ved at undersøge narrativer involveret i organisatoriske forandringer og udviklingsprocesser.