Skip to main content

Interaktion er det, mennesker foretager sig sammen med andre i deres dagligliv: På arbejde, hjemme og i det offentlige rum. Interaktion er det primære middel til at skabe samarbejde, betydning og identitet i det sociale liv. Teknologi forstås som den systematiske produktion og anvendelse af redskaber, modificerede objekter og intellektuelle systemer, mv. med det formål at realisere menneskelige mål i verden. Eksempler på teknologier rækker lige fra skrivning til forbrændingsmotorer og fra facebook til servicerobotter-

For øjeblikket findes dele af siden kun på engelsk, så tryk på det engelske flag i øverst højre hjørne, hvis du ønsker yderligere oplysninger om InTechs forskning