Aktiviteter

Aktiviteterne i forskningsprogrammet "3-D" er bl.a.  fokuseret på:

  • Designprincipper for digitalt didaktisk design af læremidler, læringsaktiviteter og læringsforløb.
  • Modeller, metoder og værktøjer til design og udvikling af digitale læremidler, e-læringsaktiviteter og formidlingsressourcer, herunder mobil læring og mobile læremidler.
  • Læringsmuligheder knyttet til aktiviteter i og på tværs af fysiske, virtuelle og mobile læringsrum i formelle og uformelle formidlingskontekster.
  • Design af undervisnings- og formidlingsforløb med inddragelse af e-læring og mobil læring.
  • Overordnede uddannelsesdesigns og deres implementering, med særligt fokus på uddannelsesdesigns, der i væsentlig grad baserer sig på e-læring.

 

Aktiviteter afholdt af "3-D" på Syddansk Universitet

Forskningsprogrammet holder møde hver tredje onsdag. Der afholdes endvidere hvert semester et til to forskningsseminarer og workshops med inviterede oplægsholdere. Disse er som udgangspunkt åbne for alle interesserede.
Konferencen Designing for learning in a networked world, som fandt sted i september 2018. Programmet for konferencen. 

Aktiviteter afholdt af 3-D uden for SDU

En gang om året afholdes et internat med invitation af eksterne oplægsholdere og partnere.

Aktiviteter afholdt af anden part med deltagelse af 3-D