Didaktik, design og digitalisering

Digitaliseringen giver nye muligheder for udvikling og innovation i den offentlige sektor, men skaber også en lang række nye udfordringer. Det gælder i den offentlige forvaltning, i sundhedssektoren og ikke mindst i uddannelsessektoren. Dette forskningsprogram sætter især, men ikke udelukkende, fokus på muligheder og problemstillinger i forbindelse med digitaliseringen af uddannelse, undervisning og læring.

Centralt i programmet står forskningsaktiviteter inden for digitalt didaktisk design. Digitalt didaktisk design skal forstås som design af digitale ressourcer og aktiviteter med henblik på at understøtte læring og faglig formidling. Vigtigt er her spørgsmålet om, hvordan digitalt informationsindhold, digitale platforme og digitalt understøttet kommunikation didaktisk kan tilrettelægges med henblik på at kvalificere uddannelse, undervisning, læring og vidensdeling på forskellige niveauer (fra grundskole til videregående uddannelsesinstitution), i både formelle og uformelle formidlingskontekster.

Mere konkret kan man tale om digitalt didaktisk design i relation til såvel konkrete fysiske digitale læremidler og platforme som til planlægning, gennemførsel og evaluering af it-medierede undervisnings- og læringsaktiviteter og uddannelsesorganisering. Digitalt didaktisk design angår således:

  • Digitale læremidler så som funktionelle og indholdsbaserede læremidler, herunder f. eks. didaktiserede websites, e-lærebøger, læringsobjekter og mobile applikationer anvendt til læring, formidling og undervisning.
  • Fysiske og virtuelle rum for aktiviteter, herunder e-læringsplatforme og mobile medier.
  • Digitalt medierede aktiviteter i og mellem undervisningsgange.
  • Digitalt medierede aktiviteter i uformelle læringsrum og imellem formelle og uformelle formidlingskontekster.
  • Undervisnings- og forløbsorganisering.
  • Uddannelsesstruktur og -organisering.

 

 

Networked Learning Conference

Afholdes på SDU Kolding 18.-20. maj 2020

Link til konferencens hjemmeside

Bogudgivelse

Forskningsprogrammet Didaktik, design og digitalisering står bag udgivelsen af antologien  Designing for Learning in a Networked World.