Arbejdspapirer

Æstetik som designegenskab: Empiriske forundersøgelser.  Kristina Hansen, ph.d.-stipendiat, SDU, 2016.

 

The Total Work of Aesthetics. On the difficult art of tearing life apart and putting it together
Oplægget blev holdt af professor Anders V. Munch i foobindelse med konferencen The Limits of Aesthetics Aarhus Universitet, 31. maj-3. juni 2007. Papiret er tidligere offentligt på website, der nu er nedlagt. Arbejdspapiret er skrevet på engelsk.

Fremtidens bygmester – om historisk sans og moderne klassikere
Anders V. Munch, professor, holdt oplægget i 2006 på Sandbjerg-seminaret om arkitekturens kanon for arkitekter, planlæggere og humanister. Oplægget er ikke tidligere publiceret.