Skip to main content

Designkultur

Designkultur

Designkulturel optik er helt central for at forstå, hvordan markedsføring, historieskrivning og anden formidling af design kommunikeres på tværs af medier, professioner og institutioner i nutidens medie- og forbrugskultur.

Selv om designkultur ikke kan siges at være en ny term – den er opstået i skæringen mellem kulturstudier og kritisk designhistorieskrivning – så kan man gennem det seneste årti internationalt se en konsolidering af uddannelser, tidsskrifter og forskningsmiljøer ud fra betegnelsen. Det gælder især i England, men også i Holland og Finland ses initiativer omkring betegnelsen.  Derudover er der også en række specifikke forskningsinteresser indenfor designkultur, der knytter sig til IDK som tyngdepunkter og satsninger: Mode, medier og branding, Designæstetik, Designkritik og -formidling samt Skandinavisk Designkultur.