Modhistorier i og omkring organisationer

Formålet med programmet er at undersøge de modhistorier, der opstår i og omkring organisationer i forandring – blandt medarbejderne, i ledelsen og hos de eksterne interessenter. Hvor traditionel kommunikationsteori ville betragte disse modhistorier som kontraproduktive og ’forstyrrende’ (Lawrence 1969; Dent & Goldberg, 1999), er det vores hensigt at anskue dem i relation til den hovedhistorie, som er grundlaget for virksomhedens identitet og udvikling.  

Begreberne ’modhistorie’ og ’hovedhistorie’ er hentet fra narrativtorienteret kulturforskning og er vores oversættelse af begreberne ’counter-narrative’ og ’master-narrative’. Her har de spillet en væsentlig rolle i forbindelse med undersøgelser af etnicitet, køn, seksualitet og minoritetsproblemstillinger (Nelson 2001; Bamberg & Andrews, 2004). Modhistorier defineres som “the stories which people tell and live which offer resistance, either implicitly or explicitly, to dominant cultural narratives” (Andrews, 2004: 1).

Projektgruppen arbejder med at implementere denne analytiske tilgang (som betegnes som ’narrative inquiry’ (Bamberg, 2006)) i organisations- og kommunikationsforskningen.

Center for Narratologiske Studier

Forskning i narratologi

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies