Skip to main content

Design og mode som et komplekst fænomen
Designstudier undersøger alle betydninger i design; ikke bare de værdier, som designere eller producenter tillægger design i produktionen, men også betydninger, der tilføjes i reklamer, udstillinger og medieomtale, samt betydninger, der opstår i forbruget og i hverdagens brug. Designstudier kigger både ind i designbranchen og på designs kulturelle placering mellem marked, medier og museer. Designstudier indbefatter også studiet af mode som både kulturelt og kommercielt fænomen. Her undersøges dels beklædning som stort felt i forbrugskulturen, dels hvordan modens logik gør sig gældende i mange former for design.

Spændvidden er stor inden for design
Feltet er bredt inden for design, der spænder fra fysiske produkter over grafisk design til servicedesign. Design spænder over mange skalaer:

- logoer 
- produkter 
- indretninger
- industrielt design
- servicedesign
- design metoder
- procesdesign
- mode 
- udstillinger 
- butiksdesign 
- byinventar
- kunsthåndværk
- møbeldesign
- arkitektur

Studier af design og mode
Både designere, virksomheder og institutioner udpeger produkter som design på forskellig vis for at fremhæve kvaliteter. Men også helt anonyme genstande kan studeres som design, når det gælder om at forstå deres betydning i både forbrug og hverdagskultur.

Vi står for uddannelserne:


                                  
  BA i Designkultur
                                    
BA i Designkultur og Økonomi 
                                    Kandidat i Designstudier 
                                    
Kandidat i Designledelse 

Sidstnævnte uddannelse i samarbejde med Designskolen Kolding og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU. 

Teoretisk forskning i design
Studiet af design står for teoretisk, humanistisk forskning i design. Vi skaber analytisk og teoretisk viden om design og mode, og vi står for alle former for formidling af og om design. Det gælder både nye produkter og arven fra dansk/skandinavisk design, men begge set i kritisk perspektiv med internationalt udsyn.

Designstudier i designkultur
Forskningsprogram i designstudier har særligt begrebet Designkultur som fokus, hvor vi kortlægger de bredere kulturelle rammer for design og mode, og analysere hvordan kulturel betydning opstår i interaktionen mellem designere, producenter, medier og forbrugere.

 

Institut for Design og Kommunikation Syddansk Universitet
  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 29.04.2021