Designstudier

Studiet af design dækker den kulturelle, æstetiske og historiske vinkel og er teoretisk, ikke praktisk orienteret. Designkulturforskningen vinder fodfæste internationalt, blandt andet ved hjælp af udenlandsk gæsteprofessor og samarbejde med mange aktører fra ind- og udland.

Forbrugsdesign
Designstudier undersøger alle betydninger i design; ikke bare de værdier, designere eller producenter tillægger design i produktionen, men også betydninger, der tilføjes i reklamer, udstillinger og medieomtale, samt betydninger, der opstår i forbruget og i hverdagens brug. Designstudier kigger både ind i designbranchen og på designs kulturelle placering mellem marked, medier og museer.

Spændvidden er stor inden for design
Feltet er bredt inden for design, der spænder fra fysiske produkter over grafisk design til servicedesign. Design spænder over mange skalaer:

- logoer
- produkter
- indretninger
- udstillinger
- butiksdesign
- byinventar

Studier af design
Både designere, virksomheder og institutioner udpeger produkter som design på forskellig vis for at fremhæve kvaliteter, men også helt anonyme genstande kan studeres som design, når det gælder om at forstå deres betydning i både forbrug og hverdagskultur.

Vi står for uddannelserne:

                                    BA i Designkultur
                                    BA i Designkultur og Økonomi 
                                    Kandidat i Designstudier 
                                    Kandidat i Designledelse

Sidstnævnte uddannelse i samarbejde med Kolding Designskole og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. 

Teoretisk forskning i design
Studiet af design står for teoretisk, humanistisk forskning i design. Vi skaber analytisk og teoretisk viden, der kan indgår i designprojekter, og vi står for alle former for formidling af og om design. Det gælder både nye produkter og med et internationalt udsyn også arven fra dansk/skandinavisk design.

Designkultur og mode
PH og Kulturarven(2006-10), er et tidligere forskningsprojektet. Vort forskningsprogram for de kommende år har begrebet Designkultur som fokus, hvor vi kortlægger det bredere kulturelle rammer for design mellem marked, medier og museer. Herunder indgår også mode som et nyt aspekt, der dels inddrager beklædning som stort felt i forbrugskulturen, dels viser modens logik i mange former for design.

The Kolding Design Culture Seminars
Designkultur er internationalt ved at fæstne sig som særligt forskningsfelt. Over en toårig periode var den engelske designprofessor Guy Julier tilknyttet som gæsteprofessor, hvor The Kolding Design Culture Seminars med inddragelse af relevante parter fra ind- og udland  diskuterede fænomener som:
- designbyer
- æstetik
- innovation
- mode
- designmuseer
- bæredygtighed

Kolding Kommune var med sin satsning på design som by-brand samarbejdspartner i den sammenhæng.

Studiet af design og kultur har sit eget forskningsprogram

I forskningsprogrammet er der en lang række spændende projekter

Kultur, historie og teori