Bibliotekskundskab og Videnskommunikation

Uddannelsens kernefaglighed er informationsvidenskab, kulturformidling og ledelse af projekter og vidensprocesser i organisationer og virksomheder. Undervisning i informationsvidenskab omhandler analyse og organisering af information og indsigt i webteknologier og webdesign, informationssøgning og informationsarkitektur. Undervisning i kulturformidling omhandler biblioteket som videns- og kulturinstitution, medier og mediehistorie, målgrupper og videns- og smagskulturer. Undervisning i vidensledelse omhandler projektledelse, IT i organisationer, læring, vidensdeling og servicedesign.

Uddannelsen sigter på at uddanne informationsspecialister, kulturformidlere og vidensledere i biblioteker og kulturcentre, offentlige og private organisationer og virksomheder.

Centralt i uddannelsen er indsigt i videnskommunikation. Videnskommunikation handler både om, hvordan man organiserer viden og kommunikerer mest hensigtsmæssig til forskellige målgrupper og hvordan viden genereres og deles med andre.

Servicedesign er også et centralt element i uddannelsen og indgår også i et at vore forsknings- og udviklingsprojekter. Serviceydelser som formidling, guidning, vejledning og vidensdeling bliver i stigende grad designet – både for at udvikle ydelser og for at forbedre oplevelse og forståelse hos brugerne. Forskningsmæssigt er vi optaget af, hvordan servicedesign innovativt kan bidrage til at udvikle service i biblioteker, museer, offentlige institutioner og private virksomheder. Du kan læse mere om BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation her.

Forskning inden for biblioteksområdet

På biblioteksområdet forskes der inden for informationsstudier, kulturformidling, literacy og professionel praksis på bibliotekerne.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies