Skip to main content

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation

Uddannelsens kernefaglighed er informationsvidenskab, kulturformidling og ledelse af projekter og vidensprocesser i organisationer og virksomheder. Undervisning i informationsvidenskab omhandler analyse og organisering af information og indsigt i webteknologier og webdesign, informationssøgning og informationsarkitektur. Undervisning i kulturformidling omhandler biblioteket som videns- og kulturinstitution, medier og mediehistorie, målgrupper og videns- og smagskulturer. Undervisning i vidensledelse omhandler projektledelse, IT i organisationer, læring, vidensdeling og servicedesign.

Uddannelsen sigter på at uddanne informationsspecialister, kulturformidlere og vidensledere i biblioteker og kulturcentre, offentlige og private organisationer og virksomheder.

Centralt i uddannelsen er indsigt i videnskommunikation. Videnskommunikation handler både om, hvordan man organiserer viden og kommunikerer mest hensigtsmæssig til forskellige målgrupper og hvordan viden genereres og deles med andre.

Servicedesign er også et centralt element i uddannelsen og indgår også i et at vore forsknings- og udviklingsprojekter. Serviceydelser som formidling, guidning, vejledning og vidensdeling bliver i stigende grad designet – både for at udvikle ydelser og for at forbedre oplevelse og forståelse hos brugerne. Forskningsmæssigt er vi optaget af, hvordan servicedesign innovativt kan bidrage til at udvikle service i biblioteker, museer, offentlige institutioner og private virksomheder. Du kan læse mere om BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation her.

Forskning inden for biblioteksområdet

På biblioteksområdet forskes der inden for informationsstudier, kulturformidling, literacy og professionel praksis på bibliotekerne.

Læs mere