Skip to main content
Uddannelsen sigter på at uddanne informationsspecialister, kulturformidlere og vidensledere i biblioteker og kulturcentre, offentlige og private organisationer og virksomheder. 
På området forskes der inden for informationsstudier, kulturformidling, literacy og professionel praksis på bibliotekerne.