Skip to main content

Brugbare links og ressourcer:

Fagbeskrivelser, format og formaliteter

Cand.merc.:

 Fagbeskrivelse og generel information om cand.merc.-specialet kan findes på SDU’s website for cand.merc. studerende: https://mitsdu.dk/en/mit_studie/kandidat/candmerc_odense/speciale

 

Cand.negot:

Fagbeskrivelse og generel information om cand.negot specialet kan findes på SDU’s website for cand.negot. studerende: https://mitsdu.dk/en/mit_studie/kandidat/negot_kandidat

 

Bibliotekets ressourcer:

Universitetsbiblioteket tilbyder forskellige værktøjer og servicer i forbindelse med specialearbejdet via de studerendes indgang til biblioteket; https://mitsdu.dk/en/bibliotek. Ressourcerne inkluderer:

 

 

Eksempler på specialopgaver:

Universitetsbiblioteket opbevarer kopier af specialer i udprintet format. Disse kan kun gennemgås og læses på selve biblioteket. Her kan du læse mere om de fysiske specialer: https://mitsdu.dk/en/bibliotek/find+specialer.

 

Andre universiteter opbevarer kopier af tidligere specialer, som kan tilgås online. SDU linker til dem her:

https://www.sdu.dk/da/bibliotek/materialer/disputatser

 

 

Specialets indhold

Strukturering af specialet:
Writing your Master thesis

Udarbejdelse af en problemformulering
Brown, Reva Brown (2006). “The problem with the research problem”, in Doing Your Dissertation in Business and Management: The reality of researching and writing. London, NY, New Delhi: Sage Publications.

Litteraturgennemgang og teoretisk ramme

https://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework

https://libguides.usc.edu/writingguide/literaturereview https://advice.writing.utoronto.ca/types-of-writing/literature-review/

Hart, Chris. Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998

Ridley, Diana. The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students. 2nd ed. Los Angeles, CA: SAGE, 2012 Turner, J. R. (2018). “Literature review.” Performance Improvement Quarterly, 31, no. 2: 113-117.

Webster, Jane, and Richard T. Watson (2003). “Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review.” Management Information Systems Quarterly 26, no. 2(3).

Skrivning og kildehenvisning

Reinecker, Lotte and Signe Skov (2013). The Good Paper: A Handbook for Writing Papers in Higher Education. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Academic Phrasebook (resource for academic writing) by Manchester University

Neville, Colin (2010). The Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism. 2nd ed. Open UP, 2007. Open University Press Educational and Professional Book Publishers. McGraw Hill Education Europe, 01 Feb. 2010. (freely available online)

Som redskab til at undgå plagiat henviser Syddansk Universitet studerende til følgende hjemmeside: http://stopplagiat.nu/en/

Sidst opdateret: 02.12.2019