Skip to main content

Politik og strategi

På Institut for Virksomhedsledelse ønsker vi at have det bedste miljø for forskning, uddannelse og videndeling inden for marketing og ledelse. Instituttet er karakteriseret af faglige og menneskelige værdier som intellektuel stringens, kritisk tænkning, faglig stolthed, autonomi, samarbejde, mangfoldighed, lige muligheder og jobtilfredshed.

Alle universiteter befinder sig i dag i en omskiftelig kontekst både nationalt og internationalt, hvor der er øget konkurrence, stigende offentlig opmærksomhed og større mobilitet for medarbejdere og studerende. For at kunne møde disse udfordringer og muligheder, fokuserer Institut for Virksomhedsledelse på at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, som kan levere relevant, innovativ forskning og undervisning af høj kvalitet. Vi ønsker medarbejdere, som er aktivt engageret i samfundet, og vi bakker dem op med effektive og transparente administrative processer.

Nedenfor kan du finde links til de politikker og strategier, som understøtter instituttets engagement i SDUs strategiske mål om at udvikle talent, bryde grænser og engagere sig i samfundet.

Sidst opdateret: 06.02.2023