Skip to main content

Hvad betyder køn for virksomhedens sociale og miljømæssige investeringer?

Vores forskning viser, at kvindelige ledere er mere indstillede på at styrke virksomhedens bidrag til en bæredygtig udvikling end deres mandlige kolleger. Men den viser også, at den incitamentsstruktur, som ledere uanset køn arbejder under i den virkelige verden, trumfer alt. Hvis lederens løn eksempelvis er meget afhængig af opnåelsen af finansielle mål, så sænker det i alle tilfælde villigheden til at allokere penge til forbedring af miljømæssige og/eller sociale standarder betragteligt. Det peger både på, at flere kvindelige ledere kan have en positiv effekt på virksomheders bidrag til en bæredygtig udvikling – og på at virksomheder, som gerne vil tilpasse sig til de stigende krav om bæredygtighed, skal sikre sig, at deres incitamentsstrukturer i tilstrækkelig grad understøtter opnåelsen af bæredygtighedsmålene.

Læs hele kronikken her.

Sidst opdateret: 06.03.2024