Skip to main content

24.10.22: Workshop om teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet

Arrangører: Institut for Virksomhedsledelse (IVL), SDU & Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), OUH

Tema: Hvordan kan vi samarbejde om at kvalificere teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet?

Sundhedsvæsenet er udfordret, og der er behov for udvikling og implementering af nye teknologier som telemedicin og AI for at sikre bedre og mere effektiv behandling og pleje, som kræver færre personaleressourcer per patient. 

Men hvordan skal det gribes an på sygehusene - både på ledelses- og organisatorisk niveau? Hvordan gennemføres implementering af nye teknologier? Og hvilke konsekvenser og forandringer medfører det blandt medarbejderne og hos patienterne?

Institut for Virksomhedsledelse (IVL) og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) under Klinisk Institut afholder en workshop, hvor vi ønsker at inspirere og skabe rum til diskussion af udfordringerne, og hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem SAMF og SUND om at kvalificere implementeringen af nye sundhedsteknologiske løsninger. Forskere fra de to institutter præsenterer nye forskningsprojekter med fokus på sundhedsvæsenet og drøfter samarbejdsmuligheder.   

 

Dato: 24. oktober 2022 kl. 9-13
Sted: DBM / ECON mødelokale V4-203a-2

 

Læs mere og tilmeld dig her: https://event.sdu.dk/workshop

Senest den 14. oktober. 
Redaktionen afsluttet: 21.09.2022