Skip to main content
DA / EN

To særpriser uddelt

En af instituttets undervisere har fået overrakt en særpris for at tage undervisningen til nye højder, i forhold til hvad lærebøgerne og forelæsningerne lægger op til

Tre af de i alt fire undervisere, der i år hædres og anerkendes med en undervisningspris, har nu fået tildelt deres pris. Kendetegnende for dem alle er, at de på forskellig vis har gjort en særlig indsats for at engagere de studerende i undervisningen.

Der uddeles en hovedpris og tre særpriser. Særprisen for ’Samspil med omgivelser’ var ikke uddelt ved redaktionens afslutning – læs om denne næste gang.

Hovedprisen og titlen som årets bedste underviser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gik i år til Mette Søgaard Nielsen, lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Prisen blev omtalt i sidste nyhedsbrev: Årets underviser kåret.

De modtog en særpris
Særpriserne tildeles undervisere, der har udviklet særlige læringsforløb, der aktivt forholder sig til et af de tre ben i fakultetets pædagogiske strategi. Med hver pris følger 20.000 kroner.

Årets pris for Forskningsbaseret læring
Prisen gives til en underviser, der tilrettelægger forskningsbaserede læringsforløb eller involverer studerende i forskningsmiljøerne med fokus på, at de skal opnå faglig viden og kompetencer til videnproduktion.

Prisen gik til: Rasmus Koss Hartmann, der er lektor ved Institut for Marketing & Management.

”Jeg er utrolig glad for prisen, og jeg blev vældig overrasket, da Jan Guldager Jørgensen dukkede op på vores institutseminar. Faktisk var jeg netop gået ind i et tilstødende lokale for at sparre lidt med en kollega, og min centerleder måtte vist jagte lidt rundt for at finde mig, da prisen skulle uddeles. Det kom i den grad bag på mig, at jeg fik overrakt prisen,” siger Rasmus Koss Hartmann og uddyber:

”Prisen er for mig en blåstempling af mit arbejde med at digitalisere og – så at sige – flytte undervisningen ud af det typiske forelæsningslokale i faget innovationsledelse. Forelæsningerne bliver podcastet, vi bruger en lidt særegen lærebog, som jeg selv skriver, og det gør, at undervisningen i højere grad kan handle om at udfordre og aktivere de studerende og på mange måder kommer tæt på en egentlig forskningsdiskussion. Og så har jeg nok været heldig at have nogle meget engagerede og ihærdige studerende, som har været gode til at spille med på en lidt anderledes undervisningsform.”

Årets pris for Interaktion og IT
Prisen tildeles en underviser, som inddrager nye teknologier og designer læringsforløb med fokus på faglig interaktion og feedback, hvilket styrker de studerendes personlige og interpersonelle kompetencer.

Prisen gik til: Amelie Theussen, adjunkt ved Institut for Statskundskab.

”Jeg er virkelig glad for den anerkendelse, der ligger i prisen. Det er nu fem år siden, vi gik i gang med at udvikle et interaktivt simulationsspil, hvor de studerende på kandidatuddannelsen i International sikkerhed og folkeret bliver præsenteret for en international krise. De studerende skal så i grupper forsøge at finde en diplomatisk løsning, som imødekommer de involverede lande og NGO’ers modstridende interesser.

Fra vi startede og indtil nu, har spillet gennemgået en omfattende digitaliseringsproces. Vi har udviklet en online spilplatform og kan udnytte den fleksibilitet, som de digitale muligheder tilbyder. Undervejs som spillet udvikler sig, får de studerende f.eks. feedback, og for at udfordre dem kan vi også finde på en tvist, f.eks. at der sker et cyberangreb. Målet med simulationsspillet er at skabe indblik i, hvad uddannelsen kan bruges til, og de studerende elsker det.

Men for at vende tilbage til prisen vil jeg bare gerne sige tak! Det er fantastisk at arbejde et sted, hvor den ekstra indsats og de mange timers arbejde bliver påskønnet – og hvor aktiv læring, interaktion og udvikling af undervisning værdsættes på den måde. Det gør mig glad,” slutter Amelie Theussen.

Redaktionen afsluttet: 28.10.2019