Skip to main content

Reception for Professor Dominique Bouchet

28-9.2021 - Efter sit mangeårige virke som forsker, underviser og formidler er Professor Dominique Bouchet overgået til at være Professor Emeritus

Før receptionen holdt han en forelæsning over temaet: En grænseoverskridende introduktion til menneskerettigheders globale anliggende

Mennesker har i fællesskab altid skullet finde ud af, hvordan de bør og kan forholde sig til deres omgivelser og til hinanden. Menneskerettighedskonceptet dukkede op i en specifik politisk kontekst. Måden hvorpå individer og samfund i dag forholder sig til konceptet er præget af såvel lokale som globale udfordringer. Viden om, hvordan spørgsmål og svar vedrørende vores forhold til verden blev artikuleret i takt med globaliseringen, kan fremme en gensidig forståelse og respekt på jorden. En anerkendelse af, hvad der er på spil, når man i dag debatterer menneskerettigheder over hele verden, kræver indsigt og åbenhed. Tværfaglig tilgang og interkulturel kommunikation er nødvendig for at fremme forståelse og forvaltning af 'værdier' og 'rettigheder' i vores globaliserede verden.

 

Redaktionen afsluttet: 01.10.2021