Skip to main content
DA / EN
Grøn omstilling

Nyt elitecenter: Hvis vi skal klare klimakrisen, skal vi ændre vores narrativer

I hele menneskehedens historie har vi placeret os selv i centrum af verden, og vores idealer har været vækst og rigdom, siger lederen af det nye elitecenter under SDU Climate Cluster, PACA. Der er brug for nye narrativer, mener hun.

Af Birgitte Svennevig, , 08-06-2023

Hvis vi skal klare klimakrisen, er det nødvendigt at sætte ind fra mange forskellige sider. Grøn teknologi, CO2-kvoter og genbrug kan gøre meget, men teknologiske løsninger er ikke nok, hvis vi skal helt i mål.

Først og fremmest er det nødvendigt at ændre den måde, vi opfatter menneskets plads i verden på. For hvor meget kan vi reelt ændre, hvis vi fortsætter med at placere os selv og økonomisk vækst i centrum for alt?

Spørgsmålet kommer fra Patricia Wolf, leder af det nye elitecenter PACA, som er finansieret af SDU Climate Cluster. Centrets mål er at identificere en alternativ grundfortælling om menneskets plads i verden; en grundfortælling, der er i stand til at mobilisere mange mennesker.

Er økonomisk vækst positiv?

Patricia Wolf mener, at den måde, vi i dag konceptualiserer klimaforandringerne på, i høj grad er antropocentrisk. Det perspektiv indebærer fx, at vi som mennesker har ret til at producere og forbruge, hvad vi har lyst til, og at økonomisk vækst er en positiv ting.

Om PACA

 PACA står for "Mobilizing Post-Anthropocentric Climate Action: A New Root Narrative". 

Udover Patricia Wolf ledes projektet af professor Søren Askegaard fra Institut for Virksomhedsledelse og lektor Bryan Yazell fra Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation. Centret understøttes af et udvidet team fra alle SDU’s fakulteter, Citizen Science Center og SDU Maker Space.


- Det er et narrativ, der stadig styrer vores tænkning. Men samtidig viser forskning, at økonomisk vækst er uforenelig med både at kontrollere klimaforandringerne og sikre et bæredygtigt ressourceforbrug, siger hun og tilføjer:

- Det herskende narrativ om menneskets dominans over naturen, rodfæstet i antropocentrismen, har givet os fordele på den korte bane, men vi oplever nu konsekvenserne. For at skabe en meningsfuld forandring, må vi erstatte dette dominerende narrativ, der placerer mennesket uden for naturen og betragter økonomisk vækst som noget, vi evigt skal stræbe efter, med et nyt, positivt narrativ. Det kræver en omdefinering af vores rolle i forhold til andre væsner på Jorden og en anerkendelse af Jordens kapaciteter.

Hvad kan vi opnå ved at ændre vores tankegang?

Store narrativer har altid drevet store ændringer i samfundet, minder hun om.

- PACA’s grundlæggende antagelse er, at de nødvendige sociale ændringer, som er nødvendige i klimakrisen, kun vil blive bredt accepteret, hvis vi får et nyt narrativ. En ny tankegang er en forudsætning for at omorganisere vores produktions- og forbrugsmønstre. Der er tale om en grundlæggende social forandring, men den gode nyhed er, at vi allerede ser spor af dette narrativ i forskellige dele af samfundet, siger Patricia Wolf.

Det, vi finder, skal være tilgængeligt for alle, om man er borger, driver en lille café eller er politiker

Patricia Wolf, Centerleder og professor MSO

Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer og leder af SDU Climate Cluster, mener, det er vigtigt at udforske alle muligheder for at nå de klimamål, som verden har sat sig.

- Teknologi alene er ikke nok til at løse udfordringerne. Vi er nødt til at overveje alle muligheder, og det er spændende, at PACA vil undersøge, hvad vi kan opnå ved at ændre vores måde at tænke på, siger han.

Patricia Wolf påpeger, at vi kan angribe klimakrisen på nye måder, hvis vi tager nye narrativer med os:

- For eksempel kan vi tale om, hvordan vi plejer og passer på betingelserne for liv på planeten i stedet for at tale om behovet for at spare på ressourcerne. Vi kan tale om trivsel i stedet for vækst. Det betyder noget, hvordan vi taler om tingene, siger hun.

Spørgsmålet er, hvor disse narrativer er i dag, og hvordan vi får dem ud i verden.

Flere elitecentre under SDU Climate Cluster

SDU har afsat midler til fire elitecentre. Udover PACA er disse to foreløbig etableret:

SOLEN er et elitecenter med en holistisk tilgang til solenergi. Centret sigter ikke kun mod at designe, bygge og udvikle papirtynde, fleksible solpaneler, der kan installeres på forskellige genstande, men også at undersøge, hvordan de kan implementeres i samfundet, og hvordan forbrugerne bedre tager imod disse nye løsninger. Link SOLEN

Aqua-NbS er et elitecenter, der arbejder med naturens egne vandmiljøløsninger. Oversvømmelser, hedebølger, storme og tørke bliver stadig mere almindelige, så vi er nødt til at finde nye måder at beskytte vores byer og samfund på. Naturen selv tilbyder mange løsninger, og vi skal lære at udnytte dem bedre, mener Aqua-NbS. Link Aqua-Nbs.  

Hvilke narrativer virker?

Ifølge Patricia Wolf kan rødderne til et post-antropocentrisk narrativ findes i den akademiske litteratur og i kunsten, men også i lokale, borgerdrevne klimaaktiviteter og samarbejder.

PACA vil derfor starte med at undersøge, hvad der driver de miljøorienterede og post-antropocentriske borgerbevægelser.  

- Hvad motiverer disse mennesker? Er der fællesnævnere i deres narrativer? Derefter vil vi udvælge en række grupper og strategier og følge dem - hvordan fungerer deres narrativer? Hvad er kendetegnene ved de kampagner og initiativer, der lykkes med at engagere forbrugere og borgere, forklarer Patricia Wolf.

Over tid vil PACA oprette en samling af post-antropocentriske aktiviteter, strategier osv., der har potentiale til at styrke klimakampen på nye måder.

- Det vi finder, skal være tilgængeligt for alle, om man er borger, driver en lille café eller er politiker. Alle skal kunne finde inspiration i vores post-antropocentriske narrativ, siger Patricia Wolf.

Mød PACA's nye leder:

Patricia Wolf er Professor MSO på Institut for Virksomhedsledelse og SDU Climate Cluster.

KONTAKT

Redaktionen afsluttet: 08.06.2023