Skip to main content

Ni projekter med dansk deltagelse får CHANSE-bevillinger

7. juni, 2022

Der indkom 366 ansøgninger i første outline-fase under CHANSE-programmet ’Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age’. Heraf blev 90 inviteret til at indsende deres fulde projekt. Af disse er 26 blevet bevilliget, og der deltager 10 danske forskere fordelt over 9 projekter. En af dem er Dorthe Brogaard Kristensen fra CCC-gruppen, Institut for Virksomhedsledelse, som er med i projektet ’Reimagining public values in algorithmic futures’.

Læs mere om projekterne på CHANSEs hjemmeside her.
Redaktionen afsluttet: 07.06.2022