Skip to main content
DA / EN

Seminar: Kan værdien af brandfortællinger måles?

Forskningspræsentation v/Monika Hajdas, Wroclaw University, Polen Dato: 11.9.2019

Monika Hajdas arbejder både som forsker og som konsulent med Cultural Branding strategier, og hun er især optaget af at udvikle metoder, der kan måle, hvilken sammenhæng der er mellem de kulturelle koder, som brandfortællingen bygger på og brand equity.

Hajdas anvender en kvantitativ tilgang på dette felt, som ellers er domineret af kvalitative, antropologiske og sociologiske metoder – og forsøger således at bygge bro mellem forskellige fagligheder. I kraft af erfaringerne fra det kommercielle marked ved hun, at virksomheder i høj grad efterspørger modeller, der kan sige noget målbart om Cultural Branding.

Konkret har hun undersøgt effekten af tre forskellige værdiuniverser i aktuelle brandfortællinger på det polske marked, der kan rubriceres som: traditionelle (’gammeldags’) værdier, dominerende (’mainstream’) værdier og nye (’spirende’) værdier – og hvordan de er relateret til brand equity. Hendes forskning antyder, at de konservative brandfortællinger har en overvejende negativ brandrelateret effekt, og at både de her-og-nu populære og de progressive brandfortællinger bliver modtaget positivt.

Monika Hajdas har som konsulent arbejdet med mange store, europæiske brands, og hun er overbevist om, at brands - udover at tjene penge til deres ejere - også kan og skal være med til at ændre samfundet til det bedre via deres brandfortællinger.

Se hendes TED talk ’Get ready for the silver tsunami’ - https://www.youtube.com/watch?v=6--NYEmD4UY

Det var lektor Maria Elo (IBE), der havde inviteret Monika Hajdas til IMM. De to har igennem længere tid samarbejdet omkring forskningsprojekter, der handler om brands og branding.

Maria Elo, lektor (IBE)

Kontakt: melo@sam.sdu.dk/6550 9205
Web:
CV & publikationsliste

Redaktionen afsluttet: 07.10.2019