Skip to main content
DA / EN

Indvandring som en økonomisk gevinst

To tredjedele af migrationen i verden er jobrelateret, og mens debatten om indvandring ofte fokuserer på negative aspekter, peger forskningen på, at indvandring i høj grad gavner værtslandet. Blandt de positive effekter peger lektor Maria Elo på, at indvandring er en saltvandsindsprøjtning til innovation, iværksætteri, eksport og internationalt udsyn i økonomien som helhed. Læs mere i hendes kronik.

Lektor Maria Elo har skrevet et indslag, som omhandler debatten om indvandring. Debatten fokuserer ofte på de negative aspekter, men forskning peger på, at der i høj grad også er positive effekter. Ifølge den seneste Global Competitiveness Report (2019) kunne Danmark have været i top ti blandt de mest konkurrencedygtige økonomier i verden, hvis vi havde haft færre restriktioner overfor fremmed arbejdskraft.
Læs artiklen her.
Redaktionen afsluttet: 04.06.2020