Skip to main content
DA / EN

IMM Corona forskning

Der forskes i Corona virus på livet løs mange steder – og det bliver nok ikke IMM, som kommer først med den mest effektive vaccine eller behandling! Men meget af instituttets forskning roterer omkring andre alvorlige udfordringer, som den nye virus har smittet samfund, business og mennesker med. Her er et udsnit af den nye Corona-relaterede viden, som vi producerer:

Fitness i dagligstuen

Kontakt: Dorthe Brogaard Kristensen, dbk@sam.sdu.dk

Nedlukningen har understreget, hvor stor betydning træning og fitness har for mange mennesker. Projektet Digital Fitnesskultur, som er en del af Human Health satsningen på SDU, har derfor taget et Corona sving, og undersøger nu (også) de nye alternative løsninger – ikke mindst digitale – der er opstået, når folk ikke længe kan komme i fitnesscentret, og som er i færd med at omforme fitness både som industri og kropskultur. Projektets fokus er derfor udvidet til at udvikle indsigt i, hvad træning betyder i en krisesituation som eksempelvis COVID-19, og hvordan krise og usikkerhed påvirker folks fysiske aktiviteter og velvære.

 

Digitalisering af forældre-skole samarbejdet

Kontakt: Anna Schneider-Kamp, anna@sam.sdu.dk

Projektet “Risici, følelser og tillid under en sundhedskrise” undersøger, hvilken effekt digitaliseringen af skole/hjem samarbejdet har haft på forholdet mellem forældre og lærere i løbet af den første fase af genåbningen under COVID-19 pandemien.
Forskerne indsamler data om, hvordan forældre med små børn (0-5 klasse) oplever krisen, digitaliseringen af kontakten til skolen, og hvordan det påvirker deres relation til lærerne.
Projektet er en af de 13 ansøgninger ud af 127, som VELUX fondens COVID-19 Initiativ valgte at støtte.

 

Ledelse i en Corona-krise?

Kontakt: Marian van Bakel, msvb@sdu.dk

Forskningsprojekt med fokus på HRM, som undersøger, hvordan danske små og mellemstore virksomheder håndterer personaleledelse (Human Ressource Management) og arbejdsmiljø under Corona-krisen.
Projektet indsamler i skrivende stund data via en spørgeskemaundersøgelse for at få et billede af, hvad virksomhederne gør i praksis for at tackle udfordringerne.

 

Arbejde anno 2020

Kontakt: Stephan Billinger, sbi@sam.sdu.dk 

Rygterne vil vide, at mange mennesker i øjeblikket oplever helt nye måder at udføre deres arbejde på, og mange private og offentlige virksomheder kæmper for at tilpasse sig skiftende retningslinjer og samtidig holde skruen i vandet.
Men der findes ikke nogen systematisk undersøgelse af, på hvilke måder nedlukningen har påvirket, hvordan arbejde konkret udføres under Corona krisen, og om virksomhederne gør noget for at mildne dens konsekvenser for organisationen.
Den mangel vil dette projekt råde bod på og uddybe forståelsen af de ændringer, der sker på såvel det organisatoriske som på det individuelle niveau i virksomhederne lige nu.

 

Kina og Corona

Kontakt: Maria Elo, melo@sam.sdu.dk

Et internationalt hold af forskere er blevet inviteret til at skrive et bogkapitel om Corona-krisens konsekvenser set fra et kinesisk perspektiv.
Arbejdstitlen er ”China gets triple hit by Covid-19”, og teksten fokuserer på udfordringerne for internationale virksomheder. Det handler om de effekter COVID-19 har på den globale økonomi, og hvordan Kina som en af de helt store spillere internationalt står til at blive hårdt ramt på økonomien, som formodentlig har udsigt til langvarige negative konsekvenser.
Forskningsgruppen er desuden efterspurgt fra mange forskellige kanter pga. dens ekspertise indenfor international business og entreprenørskab, og har fx afholdt en mini zoom-konference omkring Corona-udfordringer og SMVs med Maria Elo (IMM) som key note.

 

Til festival – sammen, hver for sig!?

Kontakt: Ian Woodward, iawo@sam.sdu.dk 

Efter at alle de sommerfestivaler, hvor forskningsgruppen FestiVersities havde regnet med at skulle indsamle data, er blevet aflyst, besluttede de i stedet at undersøge, hvordan aflysningerne påvirker tre nøgleområder: Festivalindustrien, festivalværterne og festivalpublikummet.
I løbet af sommeren 2020 vil gruppen især se på, hvordan publikum kreativt omformer festivaloplevelser i det nye ’COVID-rum’, og på hvilke måder fraværet af disse særlige sommerritualer opleves.
For en udenforstående kan nedlukningen ligne en katastrofe – men i forskningsgruppens egen optik er aflysningen af sommerens festivaler faktisk en ’begivenhed’, som leverer en meget relevant tilgang til at undersøge, hvordan festivalkulturen bidrager til både at generere social kapital og økonomisk indtjening.
Gruppen forventer at genoptage feltarbejdet på festivaler i 2021, og har bidraget til en artikel, som bliver publiceret i ‘The European Sociologist’, May 2020, om hvordan COVID-19 påvirker musikfestivaler og sociale rum generelt.

 

Domen Bajde & Judy Hermansen: Coronadukse og Coronabøller

Kommunikationsforum.dk 
bajde@sam.sdu.dk jhe@sam.sdu.dk

”Uanset hvor alvorligt Mette Frederiksen folder ansigtet, så er der stadigvæk mange, som trodser karantænetilværelsen og kaster sig ud i det kollektive liv – uden tilbørlig afstandtagen til hinanden. Hvor kommer de fra alle de uansvarlige mennesker, der ignorerer regeringens henstillinger og sorgløst vandrer rundt i byen, slikker sol i parker og på broer, stimler sammen på stierne rundt om søerne og nyder det gode vejr, som om verden overhovedet ikke var af lave? Er de bare hensynsløse, tankeløse og ansvarsløse?”

 

Anna Schneider-Kamp: Smittespredning er også et samfundsvidenskabeligt spørgsmål

Kommunikationsforum.dk
anna@sam.sdu.dk

”Selvom verdens befolkning optræder som fuldstændig ens prikker på Johns Hopkins’ instituttets verdenskort, så er det vigtigt at huske på, at mennesker er sociale væsner, som lever sammen i fællesskaber, hvor de har udviklet en mængde forskellige kombinationer af personlige overbevisninger og socio-kulturelle baggrunde, som definerer, hvordan de agerer i verden og omgås
hinanden.
Uden sociologisk og antropologisk indsigt
er det derfor meget svært at forstå, hvordan og hvorfor smitte spreder sig – OG at konstruere AI modeller, som kan forudsige pandemier og deres gennemslagskraft.
At supplere den biomedicinske forståelse af sundhed med en socio-kulturel tilgang er en forudsætning for at få etableret en tværfaglig dialog og en dybere indsigt, som kan ruste os bedre overfor fremtidige udbrud."

 

REMEMBER

 

THE WASHING HAND SONG

 

…AND TAKE CARE!

 


Redaktionen afsluttet: 15.05.2020