Skip to main content

General public’s privacy concerns regarding drone use in residential and public areas

Rapporten opsummerer første del af et forskningsprojekt mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Trafik-, bygge- og boligstyrelsen

Forskningsprojektets formål er at få indsigt i offentlighedens viden om og holdninger til droner, tanker og bekymringer vedrørende brugen af droner i bolig- og offentlige områder, især med hensyn til beskyttelse af folks privatliv samt synspunkter omkring regulering og lovgivning.

Bag projektet, der foregår i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, står lektor Domen Bajde og videnskabelig assistent Jannek K. Sommer, begge fra Institut for Marketing & Management på Syddansk Universitet samt lektor Maja Hojer Bruun fra Institut for Læring og Filosofi og adjunkt Karen Waltorp fra Institut for Kultur og Samfund, begge fra Aalborg Universitet.

Rapporten præsenterer de væsentligste fund, der er opnået via seks fokusgruppeinterview udført i København, Odense og Aalborg med i alt 58 deltagere.

Læs hele rapporten her.

 


Redaktionen afsluttet: 30.05.2017