Skip to main content

28.9.22 Danica Pris til studerende ved Institut for Virksomhedsledelse

FSR – danske revisorer og Danica Pension uddeler hvert år Danica Prisen for de bedste kandidatafhandlinger på cand.merc.aud.-studiet.

Danica Pris

1. prisen på 30.000 kr. gik i år til Jonas Casper Dalgaard Hansen og Kristian Frøhlich Rosager fra Institut for Virksomhedsledelse, SDU for hovedopgaven ” Værdiansættelse af finansielle instrumenter i forbindelse med handel med andelsbeviser” (Vejleder: Jesper Præst Olsen).

Det er muligt at læse cand.merc.aud. på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School. Danica Prisen går til de bedste og mest innovative kandidatafhandlinger fra disse universiteter. Men prisen er mere en blot det. Den giver et skub til vindernes karriere, og den styrker studiemiljøet på universiteterne, hvor motivationen for at lave den gode kandidatafhandling øges.

Læs mere om Danica Prisen her https://www.fsr.dk/danicaprisen2022

Redaktionen afsluttet: 27.09.2022