Skip to main content

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd

Institut for Marketing og Management får to af disse bevillinger

De to forskere er:

Davide Marchiori

Projekttitel: Learning in dynamic environments: How we adapt to change - LEADER

Bevilget beløb: 3.330.327 kr.

Projektbeskrivelse: I vores dagligdag er den eneste kilde til information vores tidligere erfaringer. Det vil sige, når vi skal træffe beslutninger i situationer, hvor resultatet af vores valg er usikre, har vi ikke fuldkommen information om hvert muligt udfald, og vi kender heller ikke sandsynligheden for disse; vi må stole på de oplysninger, som vores tidligere erfaringer giver os. Desuden kan de miljømæssige variabler, som er relevante for beslutningsprocessen, blive påvirket af ændringer (chok) over tid, hvilket gør læring fra tidligere erfaringer til en mere vanskelig opgave. Der er et hul i vores viden om, hvordan læring påvirkes af chok, og LEADER-projektet vil derfor indsamle data fra nye laboratorieforsøg samt teste nye beregningsmodeller, der fanger chok-målingsprocesser og tilpasning til chok. Målet er at flytte grænsen for forskning i læringsprocesser indenfor økonomi, psykologi og ledelse. 

og

Oliver Baumann
Projekttitel: Controlling Innovation in Complex Organizations
Bevilget beløb: 3.758.688 kr.
Projektbeskrivelse: Et gammelt ordsprog siger, at med den rette styring kan selv elefanter danse. Men hvordan kan ledere fremme innovation i alle dele af de organisationer, som de har ansvar for? Og hvordan kan de så sikre, at de forskellige enheder innoverer på en måde, som er optimal for organisationen som en helhed? Det sker ved hjælp af kontrolsystemer, f.eks. ved at sætte mål og måle indsats eller ved at regulere de forskellige enheders innovationsstrategier. Men det kollektive resultat af sådanne indsatser er ofte ikke som forventet: inkrementelle idéer dominerer, når banebrydende idéer er eftertragtede, langsigtede initiativer bliver forsømt, eller indsatsen spildes ligefrem på intern konkurrence. Og hvad der én gang var en sund kontrolstrategi, kan give bagslag i en verden, der er i stadig forandring. Der er således behov for en bedre forståelse af, hvordan innovativ adfærd aggregerer, når individer reagerer på kontrolsystemer, og hvordan kontrolsystemer skal ændre sig over tid. Det er udgangspunktet for dette forskningsprojekt, der har til formål at udvikle en teori om kontrol af innovation i organisationer, det vil sige design af intelligente feedback-systemer. Projektet kombinerer forskning om kompleksitet i organisationer, økonomistyring og kontrolteori og udvikler simulationsmodeller og eksperimentelle metoder for at afdække effektive kontrolmekanismer. Resultaterne kan hjælpe organisationer med at styre deres innovationsprocesser mere effektivt og undgå uønskede resultater.

Redaktionen afsluttet: 08.05.2017