Skip to main content

Marian van Bakel modtager Det Samfundsvidenskabelige Fakultets undervisningspris 2021

Lektor Marian van Bakel i forskningsgruppen ”Management of People” er tildelt samfundsvidenskabs årlige undervisningspris

2021

Marian har ydet en ekstraordinær indsats for at skabe gode faglige rammer for undervisningen og for de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Samtidig engagerer hun sig velvilligt og dedikeret i aktiviteter, der har til formål at fremme udvikling, internationalisering og læring på hele SDU.

Udover sin undervisning og en imponerende vifte af aktiviteter med studerende har Marian også udviklet en række kurser og tværfaglige tiltag, der trækker på hendes forskning i interkulturel kompetence. Hendes helt særlige serie af ”Going Abroad”-moduler er blevet så stor en succes, at de fra maj 2021 bliver udbudt til en større gruppe af studerende og kommer til at indgå som en vigtig brik i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets internationaliseringsstrategi.

Da undervisningen rykkede online på grund af COVID-19 pandemien sidste år, var Marian lynhurtig til at etablere et HRM Teams Community for studerende og undervisere. Dette digitale community var ikke kun en stor gevinst for den praktiske organisering af online undervisningen. Det var også et uvurderligt forum for socialisering og interaktion blandt de studerende. Platformen gav både Marians kolleger og de studerende på uddannelsen et fælles virtuelt rum, som styrkede deres tilhørsforhold til uddannelsen.

Fakultetets årlige undervisningspris tildeles Marian van Bakel som en anerkendelse af hendes enestående og helhjertede involvering i det pædagogiske læringsmiljø på SDU - samt hendes altid entusiastiske og helt særlige engagement i forhold til de studerende.


Redaktionen afsluttet: 10.09.2021