Skip to main content

Første års ph.d. evaluering

Nicolaj Hannesbo Petersen har bestået sin første-års-evaluering

I dag har ph.d.-studerende Nicolaj Hannesbo Petersen bestået sin første-års-evaluering af sit ph.d.projekt.

Nicolaj skriver en ph.d. med titlen "Social Capital & Innovation in the Danish Welfare Technology context". Han er tilknyttet forskningsgruppen International Business & Entrepreneurship og har lektor Erik S. Rasmussen som vejleder og adjunkt Mette Vedel som bivejleder.

Emnet for Nicolajs oplæg til første-års-evalueringen var "Hvad betyder netværksstrukturer og positioner i Welfare Tech klyngen for virksomhedernes innovationsevne og internationalisering".

Nicolaj holdt et 30 minutters oplæg ud fra et 35-siders skriftligt materiale, som de to bedømmere har haft en måned til at læse. Herefter diskuterede de bl.a. netværksmekanismer bag innovation og internationalisering i Welfare Tech klyngen, hvor Nicolaj fik god og konstruktiv kritik.

Nicolaj klarede det rigtig godt og bestod sin første-års-evaluering. Han kan nu arbejde videre med at færdiggøre sin ph.d.-afhandling, som skal afleveres i april 2017.

Bedømmer af første-års-evalueringen:
Lektor Christian Waldstrøm, Institut for Virksomhedsledelse, Århus universitet
Lektor Kent Wickstrøm Jensen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Læs mere om ph.d. projektet

 

 

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 19.06.2015