Forskningsprojekter

Forskningen i sektionen er forankret i både fælles forskningskollektiver og hos individuelle medarbejdere i sektionen, der dog typisk indgår i et forskningsnetværk eller et større forskningsprojekt på tværs af organisationer. 

Sektionen arbejder mod at skabe stærke forskningskollektiver, hvor flere af sektionens  forskere samarbejder om et forskningsprojekt. Disse kollektive forskningsprojekter vil definere sektionens forskningsprofil fremadrettet.

 

Kollektive forskningsprojekter

Decentral styring og ledelse

Projektleder: Kurt Klaudi Klausen
Forskere involveret i projektet:  Jesper Asring Jessen Hansen, Signe Pihl-Thingvad

Projektet undersøger decentral ledelse i kommunale institutioner på dagtilbuds-, skole-, og ældreområdet. Hypoteserne knytter sig til at opfattelsen af ledelse afhænger af strukturelle forhold såsom struktur- og styrings tænkningen i de respektive kommuner, til forhold vedrørende traditionelle (pathdependency) og fagprofessioner (kultur forhold), samt at disse  perceptioner ændrer sig over tid. Undersøgelsen der er en revisited på tilsvarende undersøgelser , som Kurt Klaudi Klausen foretog i 2004  (Institutionslederen sammen med Carsten strømbæk Petersen og Johannes Michelsen) og i 2010 (Den decentrale leder sammen med Dan Bonde Nielsen og Johannes Michelsen) rummer tre delundersøgelser: en række fokusgruppe interviews, en landsdækkende survey vedr. struktur - og styringstænkning (rettet mod en række kommunal direktører) og en landsdækkende survey vedr. ledelse (rettet imod de decentrale ledere). Det er endvidere tanken at lave et opfølgende kvalitativt studie  af decentral kommunal ledelse i forhold til et udvalgt tema såsom udvikling og implementering af strategiske tiltag.

Projektet indskriver sig hermed i en omfattende litteratur om offentlig ledelse og herunder litteratur som beskæftiger sig med sammenhængen mellem ledelse og profession, herunder specifikt vedrørende ledelse af fagprofessionelle.

Det forventes at der kommer en bog, to ph.d.-afhandlinger (en monografi og en artikelbaseret) samt en række videnskabelige artikler i øvrigt ud af det samlede projekt.

Projektet igangsættes i sommeren og efteråret 2017 og løber frem til udgangen af 2020.

 

Kommunalvalgsundersøgelsen

Projektleder:  Ulrik Kjær

Forskere involveret i projektet: Sune Welling Voigt og Robert Klemmensen

Ved de tre seneste kommunalvalg i Danmark (2005, 2009 og 2013) er der efter valget gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt vælgerne og ny spørgeskemaundersøgelse er under udarbejdelse for det kommende kommunalvalg i 2017. Spørgeskemaundersøgelsen bruges til at udgive internationalt på en række områder der vedrører (lokal) valg, samt til udgivelse af en antologi rettet mod journalister, politiske partier, forskere og borgmestre såvel som byrådsmedlemmer, med biddrag fra kommunalvalgsforskere fra forskningsinstitutioner i Danmark.  

Ledelse, psykisk arbejdsmiljø og sygefravær i Esbjerg Kommune

Projektleder: Signe Pihl-Tingvad, instittutsleder og professor MSO, tlf: 6550 2281 email: ssp@sam.sdu.dk

Deltagere i projektet: Lektor Sune Welling Hansen (SDU), Lektor Vera Winther (SDU), Videnskabelig assistent Michelle Schelde (SDU), ph.d.-studerende Jesper Asring Jessen Hansen (SDU), ph.d.-studerende Christoffer Florczak (SDU), og i varierende grad  andre forskere fra sektionen for Offentlig forvaltning. Lektor Lis Holm (UCL). Kontorleder for HR og udvikling Birgitte Stenderup (Esbjerg Kommune) Senior Konsulent Peter Hillerup (Esbjerg Kommune). 

Projektbeskrivelse:
Sygefravær er et betydeligt socioøkonomisk problem i Danmark med potentielle negative konsekvenser for både individet og hele organisationen (Danmarks statistik, 2013; Johansen & Lynge, 2008; Gustafson & Marklund, 2011; Beskæftigelsesministeriet, 2008). Sygefravær er forbundet til flere faktorer, herunder faktorer der ikke er direkte relateret til den individuelle medarbejdershelbred, men nærmere arbejdspladsen (Lund et al., 2007; Lund et al., 2009; Alexanderson & Norlund, 2004). Det psykologiske arbejdsmiljø indeholder en række af disse faktorer, og mange studier har påvist at der er en forbindelse mellem det psykologiske arbejdsmiljø og sygefravær (e.g. Lund et al., 2006; Blank et al., 2008). Eksisterende forskning viser at både god ledelse og et godt psykisk arbejdsmiljø (f.eks. i form af høj social kapital i organisationen) her en positiv effekt på sygefravær (Murayama et al., 2012; Hasle et al., 2010; Olesen et al., 2008; Kawachi, 2006).

Det kollektive forskningsprojekt Ledelse, psykosocialt arbejdsmiljø og sygefravær fokuserer på sammenhængen mellem ledelse, det psykologiske arbejdsmiljø og sygefravær i en større dansk offentlig forvaltning- Esbjerg Kommune. Projektet bygger på flere omfangsrige kvantitative datasæt der har været indsamlet i Esbjerg Kommune siden 2013.  Projektet  inkorporerer data om det psykiske arbejdsmiljø og social kapital i Esbjerg Kommune indsamlet blandt medarbejdere på samtlige organisatoriske niveauer i et 360 graders ledelsesreview af samtlige ledere på alle niveauer i Esbjerg Kommune (begge undersøgelser bygger på en stikprøve på mere end 7000 respondenter). Dataet vil samkøres med data om det registrerede sygefravær i kommunen, samt en omfattende undersøgelse  fra 2016 af årsager til sygefravær (med en stikprøve på ca. 3000 respondenter). Endelig vil Esbjerg Kommune fremover indsamle nyt data om ledelse, psykologisk arbejdsmiljø og sygefravær, hvilket også vil blive inkluderet i undersøgelsen.

Forskningsprojektet forventes at levere et betragteligt empirisk biddrag til eksisterende forskning inden for offentlig forvaltning, psykologisk arbejdsmiljø (herunder social kapital,  public service motivation, policy alienation og innovativt arbejdsadfærd). Herudover vil projektet også biddrage med yderst relevant viden om hvordan offentlige organisationer kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og  reducere sygefravær.

Forskningsprojektet vil køre fra 2017-2020.

Projektbeskrivelse opdateret 2020   

 

Forskningsprojekter forankret hos enkelt personer

Akademisering af kommunal ledelse
Projekt er udarbejdet af Kurt Klaudi Klausen i samarbejde med tre studentermedhjælpere og gør brug af mixed-method i form af en national spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews. Det forventes at projektets fund publiceres i løbet af 2017 ved Syddansk Universitetsforlag.
Konkurrencestaten og dens kritikere
Er et bogprojekt der udarbejdes af Kurt Klaudi Klausen i samarbejde med en række forskere og repræsentanter fra eksempelvis fagforeninger.  
Lokaldemokratiundersøgelsen

The Danish Local Democracy Study (DADE) is a long-term research project which currently is in its early stages, and which aims at studying local democracy using data covering an extended period of time. DADE is to some extent a continuation of the project Size and Local Democracy (Kommunestørrelse og Lokaldemokrati) and the Research Program on the Structural Reform (Forskningsprogrammet om Strukturreformen), both coordinated by Prof. Poul Erik Mouritzen. The main focus of the project is to study the importance of polity size for local democracy, using as case the large-scale municipal mergers agreed on and implemented in the years 2005-2007 in Denmark.

DADE will be based on quantitative data consisting of register data on the Danish municipalities combined with surveys of citizens in the municipalities collected over a time period since the turn of the millennium, with surveys conducted in 2001, 2009 and 2013, respectively (containing both independent cross-sectional and panel data), and with an ambition to continue the data collection in the future. The project is managed by Ulrik Kjær and Sune Welling Voigt and it is the ambition to recruit researchers from various research institutions to contribute to the project. The project has so far resulted in a few working papers which have been presented at conferences in 2014, 2015, 2016 and 2017.


Professionalisering af europærisk statskundskab og dets samfundsindflydelse
Morten Kallestrup is a member of the management committee of the EU-financed COST action (CA15207) ”Professionalization and Social Impact of European Political Science”. The COST action aims to create a network of political scientists and political sociologists involved in the comparative study of higher educational systems and the internationalization of research in the field of political science. The research aim is to assess whether and how European political science has a social impact at national level. The other Danish member of the management committee is professor Christoffer Green-Pedersen, Aarhus University.
Reformer af statsforvaltningen og antikorruption (2016-2018)

Civil service reform is a central component of anti-corruption aid. Yet, reformers lack robust evidence and flexible instruments to gauge the effectiveness of distinct civil service designs in curbing corruption in developing countries. In part as a result, reforms overwhelmingly fail. By examining the impact of civil service practices in key areas - recruitment, dismissal, pay, training and integrity management - on corruption, clientelism and bureaucratic performance, this project provides both new evidence and a practical toolbox for future use by DFID and its partners.

Drawing on a global network of scholars and practitioners, the project combines comparable survey experiments with public servants and qualitative case studies in 10 developing countries in Africa, Asia, Latin America and Eastern Europe. Through empirical, methodological and theoretical innovations, this global research is providing the most robust and nuanced actionable policy recommendations for the design of civil service systems to reduce corruption in developing countries to-date.

The project is conducted by  Kim Sass Mikkelsen and funded by the British Academy and DFID (Department for International Development) under the BA/DFID Anti-Corruption Evidence Partnership.

Når videnskab måles: konsekvenser af de danske bibliometriske forskningsindikatorer

A large number of countries have implemented performance-based university research funding systems (PRFSs) that make the government’s distribution of resources to universities dependent on ex post evaluations of research output. This is also the case in Denmark where the so-called Bibliometric Research Indicator (BRI) took effect from the fiscal year 2010. Some evidence of this type of systems having an impact on the quantity and quality of publications produced does exist. However, only very limited empirical research has been undertaken to investigate the effects of PRFSs on the targeted researchers’ motivation, behaviour, and performance. This postdoc-project will contribute substantially to our knowledge of the consequences of PRFSs at the level of the individual researcher by addressing the research question: What are the consequences of the BRI for Danish researchers’ motivation, behaviour, and performance (qualitatively and quantitatively)? With inspiration from Motivation Crowding Theory (MCT), the project’s main hypothesis is that the consequences of the BRI for Danish researchers’ motivation, behaviour, and performance will be contingent on to which degree the individual researcher perceives the system as supportive or controlling. The analysis is based on quasi-experimental one-group pretest-posttest design.

 

The project is  conducted by Niels Opstrup and funded by the Carlsberg Foundation.