Offentlig Forvaltning

Forskningsfokus

Sektionen for Offentlig Forvaltning sigter mod at forbedre ledelsen og organiseringen af den offentlige sektor. Vi gør dette ved at udføre forskning på et højt niveau af international kvalitet og ved at levere relevant og brugbar viden til en bred mængde samfundsaktører f.eks. studerende, embedsmænd, politikere og andre beslutningstagere, udøvere, civilsamfund mm.

Folkevalgte politikere og embedsmænd i økonomiske avancerede demokratier møder mange udfordringer. Alt lige fra håndtering af økonomiske vanskeligheder, globale økonomiske kriser, til daglige udfordringer så som ledelse og innovation af offentlige institutioner og organisationer. Sektionen er dedikeret til at studere disse udfordringer både teoretisk og empirisk, samt at stille viden om bedst practice til rådighed vedrørende disse problemer i den offentlige sektor i dag. Forskerne i sektionen fokuserer derfor på administration, ledelse, organisering, struktur, økonomi, innovation, personalepolitikker og HR, medarbejderadfærd, autonomi og etik i offentlige organisationer. Sektionen for Offentlig forvaltning forsker i mange typer af offentlige organisationer, alt lige fra centrale regeringsenheder til kommuner såvel som andre store offentlige organisationer.

Forskningsmetode
Forskningen i sektionen for Offentlig forvaltning er karakteriseret ved en stærk og grundig metodisk tilgang.
Forskerne i sektioner udøver høj metodisk faglighed gennem en bred vifte af forskningsdesign og metoder, alt lige fra kvantitative eksperimentelle design, til avancerede statistiske teknikker, til kvalitative tilgange så som case studier, QCA og practice-based research. Mange af sektionens forskere gør tillige brug af mixed method.  

Vidensdeling
Forskerne i sektionen for Offentlig forvaltning i høj grad engageret i vidensdeling til et bredere publikum. De biddrager gentagende gange til den offentlige debat i nyhedsmedier såvel som professionelle netværk.  De deltager også i udøvelse og evaluering af faglige netværk, uafhængige komiteer og i internationale forskningskonsortier, der er yderst relevante og har samfundsmæssig indflydelse. De deltager tillige som eksperter i forskellige offentlige arrangementer og agerer både formelle og uformelle kritikere af offentlige rapporter, Ph.d.-afhandlinger etc.

Undervisningsaktiviteter

Sektionen for offentlig forvaltning er ansvarlige for undervisning på både bachelor og kandidat-delen af Statskundskab. Medlemmer af sektionen har udviklet og undervist i følgende kernefag på bachelor niveau: Videnskabsteori og metode 1, Metode 2, Metode 3, Offentlig forvaltning og organisation. På kandidatniveau har sektionen udbudt adskillelige fag f.eks. Videregående organisationsteori,  Udvidet kvantitativ metode, Udvidet kvalitativ metodeStrategisk ledelse, HR i det moderne arbejde, Resultatbaseret ledelse, motivation eller læring?, Offentlig økonomistyring, Offentlig innovation og velfærd, Samspillet mellem politikere og embedsmænd etc.

 

Sektionen er yderligere ansvarlig for to professionelle masteruddannelser; Master of Public Management (MPM) og Master i offentlig ledelse (FMol). Sektionen tilbyder en lang række af fag på de professionelle masteruddannelser, bland andet: Organisationsteori, Ledelse og psykisk arbejdsmiljø, Strategisk ledelse, HRM, Dit personlige lederskab, Resultatbaseret ledelse, Strategisk forhandling i praksis, Arbejds- og Organisationspsykologi, Organisatorisk forandring og innovation i det offentlige.
Endelig, engagerer sektionen sig også i undervisningsaktiviteter på tværs af institutter og tilbyder andre fag f.eks. Offentlig forvaltning i sundhedssektoren, Globalisering og transformering af staten, Komparativ offentlig forvaltning.

Strategi for Offentlig Forvaltning

Som en del af Institut for Statskundskabs strategiarbejde i efteråret 2015, færdiggjorde Offentlig Forvaltning en strategi for de kommende fem år, revideret i 2017.

Læs strategien her

Publikationer

Find publikationer udgivet af sektionen for Offentlig Forvaltning

Se her