Om Mediernes Forsknings- og Innovationscenter

MFI kan levere ny viden, indsigt, udvikling og uddannelse

En ny digital virkelighed, der grundlæggende og kontinuerligt ændrer mediernes vilkår og fundament kræver nye løsninger og muligheder for en mediebranche i konstant og hurtig forandring. Løsninger der kræver ny viden, indsigt, udvikling og uddannelse, som MFI kan levere.

Forankringen på Center for Journalistik og SDU giver MFI en unik position, hvor forskning, viden og undervisning forenes og kan skabe de bedste rammer for at give inspiration, indsigt og udvikle nye bud og løsninger for mediebranchen.

Med det nye innovationscenter ønsker SDU at tage et større ansvar for fremtidens medier og samfund, samle relevante medieaktører og målrettet accelerere en proces, hvor vi skaber ny forskningsmæssig viden og samtidig gør eksisterende viden mere direkte brugbar og hurtigere anvendelig.

Indsamling, bearbejdning og formidling

Omdrejningspunktet for centerets arbejde er indsamlingen, bearbejdningen og formidlingen af ny viden, der er nødvendig for at forstå og arbejde med medieudvikling. Og sådan at det bliver oplevet relevant af mediebranchen med de udfordringer og behov branchen står over for. Ideen er, at accelererer forholdet mellem forskning, udvikling og implementering, så den seneste ind- og udenlandske forskning hurtigt og systematisk bliver indsamlet, bearbejdet og gjort anvendelig for medierne. Det sker gennem tre spor:

# vidensbank (forskning + formidling)

# undervisning (kurser + konsulentarbejde)

# udviklingsprojekter (modeller + metoder)