Skip to main content

Politologiske Skrifter

Institut for Statskundskab udgiver skriftserien Politologiske Skrifter. De seneste udgivelser i serien kan downloades herunder, mens de ældste udgivelser kan rekvireres via sekretariatet på Institut for Statskundskab (politics@sam.sdu.dk), i det omfang oplaget ikke er opbrugt.

28/2012 

Søren Riishøj 

Den fjerde bølge, III -  Syv centrale temaer om demokratiet i øst siden 1989 

27/2012 

Søren Riishøj 

Den fjerde bølge, II - Civilsamfund, politik og økonomi i øst og demokratieksport 

26/2012 

Søren Riishøj 

Den fjerde bølge, I - Transition og transformation i Central- og Østeuropa 

25/2010

Søren Riishøj
 

Europeanization and Euroscepticism: Experiences from Poland and the Czech Republic

24/2010

Søren Riishøj
  

The Civic Platform in Poland - the first decade 2001-2011

23/2010

Morten Balle Hansen, Didde Cramer Jensen og Jens Tannert Pedersen

Spørgeskemaundersøgelse til statslige organisationer sommeren 2009

22/2010  

Søren Riishøj

National identitet, europæisering og euroskepticisme - Status 2010 og erfaringerne fra Tjekkiet og Polen 

 

 

 

21/2009   

Søren Riishøj

Transition, Consolidation and Development of Parties and Party Systems in Central Europe 1989-2009 - Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary

 

 

 

20/2008

Christian Elmelund-Præstekær, David Nicolas Hopmann & Klaus Levinsen

Den danske journalistundersøgelse: Holdninger til politik og samfund. Projektbeskrivelse og teknisk rapport for 2007-undersøgelsen.

 

19/2007

Søren Riishøj

Development of Parties and Party Systems in Central Europe 1989-2007

 

18/2006

Søren Riishøj

Tjekkiet og Slovakiet – partier og partisystemer (del III)

17/2006

Søren Riishøj

Valgene i Polen og Ungarn i 2005 og 2006 – partier og partisystemer (del II)

 

16/2006

Søren RiishøjKonsolidering af demokratiet, partier og partisystemer – træk af forandringerne i de central- og østeuropæiske lande siden 1989 (del I)

15/2006


Morten Balle Hansen


Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning – et struktureringsperspektiv

14/2005

Erik Beukel

DIIS’ udredning om Danmark under den kolde krig og den efterfølgende mediedebat

 

13/2005

Morten Balle Hansen & Gunvor V. Olsen

Et komparativt perspektiv på Fælles sprog og organiseringen af den danske ældrepleje

12/2005


Rens van Munster


The EU and the Management of Immigration Risk in the Area of Freedom, Security and Justice

11/2005

Rens van Munster & Claudia Aradau

Governing terrorism and the (non-)politics of risk

 

10/2005

Rens van Munster

Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on Terror

 

9/2005

Sten Rynning

Return of the Jedi: Realism and the Study of the European Union

8/2005

Michael Baggesen Klitgaard

Welfare State Regimes and Public Sector Reforms: Searching for the Connection

7/2005


Jens Ringsmose & Morten Balle Hansen

Programteorier om Fælles sprog og organiseringen af ældreplejen i Danmark. En tekstanalyse

6/2005

Anna Leander

Enduring Conscription: Vagueness and Värnplikt in Sweden

5/2005

Anna Leander

A Minestrone of World Order Constructions: Reflections on Disciplinary Change in IPE

4/2005

Peter Kurrild-Klitgaard

The equivocal “will of the people”

3/2005

Henrik D. Jørgensen & Morten Balle Hansen

Fælles sprog og hovedproblemerne i ældreplejens organisering. En undersøgelse baseret på fokusgruppeinterviews

2/2005Peter Kurrild-Klitgaard, Robert Klemmensen og Martin Ejnar Hansen

Blokpolitik og det ”samarbejdende folkestyres” fire gamle partier, 1953-2005


1/2005

Morten Balle Hansen & Jens Ringsmose

Fælles sprog og ældreplejens organisering i et historisk perspektiv

 

9/2004

Kasper Møller Hansen, Morten Balle Hansen & Poul Skov Dahl

Spørgeskemaundersøgelse af brugen af Fælles sprog i de danske kommuner

 

8/2004


Anna Leander


Private Agency and the Definition of Public Security Concerns: the Role of Private Military Companies

7/2004

Anna Leander

Globalisation and the State Monopoly on the Legitimate use of Force

6/2004


Anna Leander


African States and the Market for Force: The Destabilizing Consequences of Private Military Companies

5/2004

Rikke Berg

Kommunale Styreformer - erfaringer fra ind- og udland

 

4/2004


Gunvor Vincents Olsen & Morten Balle Hansen

Fælles sprogs anvendelse i kvalitetsstandarder i den kommunale ældrepleje

3/2004Martin Ejnar Hansen, Robert Klemmensen & Peter Kurrild-Klitgaard

PAPPA. Parties and Policies in Parliament. Version 1.0 (August 2004) Data Description


2/2004Johannes Michelsen, Kurt Klaudi Klausen & Carsten Strømbæk Pedersen

Kommunernes styring af de store institutionsområder – en spørgeskemaundersøgelse af et repræsentativt udsnit af danske kommuner

1/2004


Søren Riishøj


National Identitet, Europæisering og Euroskepticisme - erfaringer fra Tjekkiet og Polen

4/2003

Johannes Michelsen & Hanna B. Rasmussen

Nyomlagte danske økologiske jordbrugere 1998. En beskrivelse baseret på en spørgeskemaundersøgelse

3/2003

Johannes Michelsen & Mads Meier Jæger

Danske økologiske landbrugere 1995. En beskrivelse baseret på en spørgeskemaundersøgelse

2/2003

Peter Dahler-Larsen & Hanne Foss Hansen

Organising Evaluation: A Review of Danida’s Evaluation Practice Compared to Practices in Other Danish Policy Areas

1/2003

Ulrik Kjær & Steffen Petersen

Kan exit poll surveys anvendes til vælgeradfærdsforskning? erfaringer fra en undersøgelse gennemført ved valgene den 20. november 2001

2/2001

Mogens N. Pedersen

The Interplay of Nominations and Elections in Danish Politics

1/2001

Johannes Michelsen & Villy Søgaard

Policy Instruments Promoting Conversion to Organic Farming and Their Impact in 18 European Countries - 1985-97
 

2/1999


Anne Marie & Peter Dahler-Larsen

Fokusgrupper i Teori og Praksis


1/1999

Erik Beukel

Greening the GATT/WTO Regime? Trade Governance, Environmentalism, and Structural Power

1/1996

Erik Beukel

Miljø og handel. En introduktion til samspillet mellem miljøpolitik og handelspolitik

1/1995

Erik Beukel

America Approaching the Soviet Successor States: Between Idealism and Realism

2/1993

Erik Beukel

Global miljøbeskyttelse som kollektivt gode i international politik

1/1993

Kurt Klaudi Klausen & Lars Thore Jensen

”Primærkommunerne og EF”


5/1992

Kurt Klaudi Klausen

Danish Research on Europe. Proceedings from a conference held at Odense University

4/1992

Kurt Klaudi Klausen

Paragovernmental Organizations, the Extension of the Welfare State - voluntary and nonprofit centers for women in Denmark

3/1992

Kurt Klaudi Klausen

Management and Marketing in Sportsassociations

2/1992

Kurt Klaudi Klausen & Annie Evertsen

Alternativ Velfærdsproduktion? Rapport om rådgivnings- og krisecentre for kvinder

1/1992

Lars Thore Jensen

Decentral Internationalisering

2/1991

Kurt Klaudi Klausen

Om teoretiske problemer ved studiet af frivillige organisationer

1/1991

Kurt Klaudi Klausen & Lars Thore Jensen

EF og kommunerne


14/1990

Henrik Larsen

Evaluering af erhvervsfremmeordninger i Danmark: Muligheder og problemer

13/1990

Henrik Larsen

The Second Wave of Decentralization. The New Regime of Self-governing Institutions in Denmark

12/1990

Erik Beukel

Integration og Kulturpolitik: Autonomi vs. 'Spill-over'

11/1990

Kurt Klaudi Klausen

Convergence or Divergence? Consequences of Strategic Choice in Small Voluntary Organizations

10/1990

Karsten Ronit

Micro-Corporatism and the Political Strategy of Large Corporations: The Case of Novo-Nordisk

9/1990

Kurt Klaudi Klausen

Political Integration and Institutional Change. The Nordic countries and the EEC

8/1990

Mogens N. Pedersen

European Topics in the Curriculum of European Political Science: Structural Peculiarities and National Idiosyncracies

7/1989

 

Kurt Klaudi Klausen

Fungerer idrættens organisationer? Om organisering, brugergrupper og behov i idrætten

6/1989

Kurt Klaudi Klausen

Organizational Development and Environmental Change

5/1989

Karsten Ronit

The Danish Bankers Association Facing De- and Reregulation: Effects on Neo-Corporatist Interpretations

4/1988

 

Henrik Larsen

Business and Politics in Denmark. A policy mosaic without pattern

3/1988

 

Karsten Ronit

Den Eliteorienterede Traditions Syn på Organiseringen af Private Erhvervspolitiske Interesser i Danmark

2/1988

Mogens N. Pedersen

Fluctuations in Recruitment Patterns in Connection with a Critical Election: Denmark 1973

1/1988

Mogens N. Pedersen

The Birth, The Life, and the Death of Small Parties in Danish Politics: An Application of a Lifespan Model

Sidst opdateret: 16.08.2016