Skip to main content

Råd, nævn og udvalg

Campus Esbjerg

Instituttets repræsentanter i udvalg, råd og nævn er som angivet nedenfor:

Arbejdsmiljøudvalg

Lektor Knud Sinding 

Tillidsrepræsentant

Malene Damsted

Studienævn

Sociologi (bachelor- og kandidatuddannelse)
hører under Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier

Medlem af studienævnet:
Professor og uddannelsesansvarlig Gunnar Lind Haase Svendsen 

Studienævnssekretær er Lise Abrahamsen

Miljø og Ressource Management (kandidatuddannelse)
hører under Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management

Medlem af studienævnet Lektor  Lars Ravn-Jonsen

Uddannelsesansvarlig Lektor  Eva Roth

Studienævnssekretær er Lise Abrahamsen

Erhvervsøkonomi (bachelor- og kandidatuddannelser med en række profiler) 
hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi

Medlem af studienævnet: 

Uddannelsesansvarlig Malene Damsted

Studienævnssekretær er Lise Abrahamsen

 

Institutråd

Medlemmer og referater af møder fra Institutrådet for SEBE