Skip to main content

Nyt om navne

vindmølle

September 2019

Rasmus Blædel Larsen er ansat som postdoc fra 1.september 2019. Han skal arbejde på projektet LUP på lokalt engagement i naturen. 

September 2018

Egle Kesylyte-Alliks er ansat som postdoc pr. 1. september. Hun tilknyttes the Sociology Research Group.

April 2018

Jens Fisker er ansat som postdoc pr. 1. april. Han skal arbejde på projektet LUP på lokalt engagement i naturen.

Nanna Bloch Lydiksen er ansat som barselsvikar for Irene Nygaard fra 19. april 2018 til 30. april 2019. 

Marts 2018

Bo Villumsen er ansat som ph.d.-studerende pr. 1. marts. Han skal forske i samspillet mellem turisterhvervet og de frivillige forreninger.

Barbora Gulisova er ansat som ph.d.-studerende pr. 15. marts. Hun skal forske i "Rural Branding".

November 2017

Zeinab Rezvani er ansat pr. 15. november som postdoc.

Oktober 2017

Helle Rotbøll Randløv er ansat som videnskabelig assistent pr. 1. oktober 2017. 

September 2017

Magnus Söderberg er ansat pr. 1. september som professor mso og leder af instituttets Energy Management Research Centre (EMC).

Juli 2017

Luis Boscan er ansat pr. 1. juli som post.doc i Energy Economics. Han tilknyttes forskningsgruppen MERE.

Juni 2017

Felix Wasser er ansat som ph.d.-studerende pr. 15. juni.

Maj 2017

Andre Küttel er deltidsansat som videnskabelig assistent fra 1. maj.

Marts 2017

Ph.d-studerende Birgitte Eberhardt tilknyttes Center for Landdistriktsforskning. Læs mere om ph.d.-projektet om Nye fortællinger og udviklingsmuligheder i Dansk Landbrug.

Februar  2017

Dewan Ahsan er fra 15. februar 2017 ansat som lektor inden for risk og environmental and ressource  economics.

November  2016

Egon Noe er ansat som professor  og centerleder pr.  1. november 2016. Han tilknyttes  forskningsgruppen The Sociology  Research Group.

August 2016

Klavs  Levinsen  er ansat som lektor pr. 1. august 2016. Han tilknyttes forskningsgruppen The Sociology Research Group.

Februar 2016

Anders Sandgaard, der er Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi er ansat i et Ph.d. - projekt (2016 - 2018) om inklusion i folkeskolen med særligt fokus på skolelederes betydning for inklusion. Dette projekt gennemføres i samarbejde med UC-Syd ved Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion. UC-Syd finansierer alene  projektet og professor John  Storm Pedersen er hovedvejleder  for Anders, som er indskrevet på SDU´s Ph.d.-skole.

December 2015

Yingkui Yang er ansat som adjunkt pr. 1. december 2015.   

November 2015

Ulrik Wagner,  Marie  Birch Overbye, H.  Thomas R. Persson, Rasmus NissenKasper Roe Iversen og Niklas Hafen er tilknyttet Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi pr. 1. november 2015. Medarbejderne er tilknyttet  forskningsgruppen Markets, Organization and Behavior og er bosiddende på campus i Slagelse.

Juni 2015

Maarten Punt er ansat som adjunkt pr. 1. juni 2015.  Maarten tilknyttes forskningsgruppen for Management  and Economics of Resources and Environment  (MERE).

Marts 2015

Grzegorz Kwiatkowski er ansat som videnskabelig assistent pr. 23. april 2015.

Januar   2015

Bjarne Slot Jensen er ansat som professor emeritus fra 1. januar  2015 rel="noopener  noreferrer" til 31.december 2017.

December 2014

Gunnar L.H. Svendsen er  udnævnt  til professor in rural and cultural sociology pr. 1. december.
Jens   Fyhn Lykke Sørensen ansat  som Lektor i landdistrikts- og regionaløkonomi pr. 1. december.
Irene Nygård er ansat som AC-fuldmægtig pr. 1. december.  

November 2014

Annette Aagaard Thuesen er  blevet udnævnt til lektor i landdistriktsforskning fra 15. november.
Stefan Borsky er ansat som adjunkt i Miljø- og Ressourceøkonomi fra 15. november.
Melina Kourantidou er ansat som ph.d. studerende i Miljø- og ressourceøkonomi fra 15. november.  

Oktober 2014

Ask Greve Jørgensen er ansat som videnskabelig assistent pr. 1. oktober. Ask er cand.scient.soc  fra Københavns Universitet, hvorfra han dimitterede i september 2014. I sit speciale beskrev han en indisk forskergruppes arbejde med et udviklingsprojekt hos  landmænd i udkanten af et tigerreservat i Karnataka i det sydlige Indien med afsæt i Aktør-Netværk-Teori. Ask interesserer sig for hvordan forskellige  vidensformer  positioneres i forhold til hinanden i problematikker omkring miljø, natur og udvikling; særligt i situationer der har med landbrug og natur at gøre.  I første omgang indgår Ask i en resultatkontraktopgave om fødevarebevægelsers  potentiale for erhvervsudvikling og bosættelse i landområderne. Han tilknyttes forskningsgruppen Rural og kultursociologi

August 2014

Barbara Fersch er ansat som lektor i sociologi pr. 1. august. Hun har en kandidatgrad i socialvidenskab fra Ruhr-Universität Bochum i Tyskland og en ph.d. i sociologi fra Aalborg Universitet. Ph.d.-afhandlingen var  en analyse af arbejds- og livsmønstre af freelancere i Danmark og Tyskland i konteksten af de forskellige velfærdstatslige reguleringer. I de seneste år var hun  ansat som post doc og adjunkt ved Center for komparative velfærdsstudier (CCWS), Aalborg universitet,  hvor hun arbejdede med forskningsprojekter om ældreplejens lokale organiseringsformer og indvandrernes erfaringer med den danske velfærdsstat.  Hovedforskningsområder er arbejdssociologi og velfærdstatsforskning, som hun på instituttet vil fortsætte at arbejde med i professionsforskningen.

Jens Kaae Fisker er ansat som post doc pr. 1. august 2014. Han er uddannet cand.scient i geografi fra Aalborg Universitet og forsvarede fra samme sted sin ph.d. tidligere i år. Afhandlingen var en sociorumlig analyse af de forandringer,  der er sket i Frederikshavn Kommune efter byen mistede sin værftsindustri i slutningen af 1990erne. Jens interesserer sig primært for udfordrede  lokaliteters vilkår  og forskellige aktørers måder at håndtere disse vilkår. Han er desuden optaget af stedets historiske geografi og det samspil mellem  tid, sted og rum som løbende skaber og forandrer stedet. Første opgave ved CLF bliver en resultatkontraktopgave  for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som medspiller. Jens indgår i  forskningsgruppen Rural og kultursociologi.

Juni 2014

Thong Tien Nguyen er ansat på instituttet som adjunkt pr. 1. juni. Han har en ph.d. i Business  Administration fra Syddansk Universitet, og titlen på hans ph.d.-afhandling er "Price Formation and Consumer Preference and Choice of Seafood in Europe". Thong Tien Nguyen har  en MSc. in Fisheries Economics and Management  fra Tromsø University i Norge og en "Diplomat in Applied Economics for  Public Policy" fra Fulbright Teaching Program i Vietnam.  Thong Tien Nguyen indgår i forskningsgruppen "Markets, Organization and Behavior" og  hans forskningsinteresseområder ligger inden for marketing, behovsanalyse, prisdannelse, forbrugeradfærd, "choice experiment", markedssegmentering samt vurdering af eksportmuligheder og strategi.

Maj 2014

Claus Munch Drejer er ansat som adjunkt i sociologi pr. 1. maj. Claus har en kandidatgrad i forvaltning og en ph.d. i samfundsvidenskab fra Institut for Samfund  og globalisering på Roskilde Universitet. Hans ph.d.–afhandling hed ”Elev og magt. En analyse af subjektiveringsstrategien  af eleven, 1822-2010”. Claus’ hovedforskningsområde er styring og ledelse i folkeskolen. Forskningsmæssige interesseområder er kritisk sociologisk teori, post-strukturalisme,  demokratiteori, velfærdsstatsreformer med fokus på overgang fra welfare til workfare, arbejdsmarked.    

Januar 2014

Mads Damgaard er ansat pr. 1. januar på Institut for Miljø-  og Erhvervsøkonomi til et forprojekt omhandlende digitaliseringen af dansk socialrådgiverpraksis. Mads er cand.mag i Tværkulturelle Studier fra Københavns  Universitet med en bachelor i Religionsvidenskab. Han skal i foråret endvidere assistere og samarbejde med professor i organisation og ledelse v. instituttet,  John Storm Pedersen.

November 2013

Martin Meißner er ansat som lektor på instituttet  pr. 1. november 2013. Han har en kandidatgrad  i Erhvervsøkonomi og en ph.d. grad fra Bielefeld University i Tyskland. Titlen på  hans ph.d.-afhandling er:  "Preference measurement for complex products and services". Martin er medlem af forskningsgruppen ’Markets, Organization   and Behavior’. Hans hovedforskningsområder er marketing og købsadfærd, med fokus på præference og image målinger og på online markedsanalyse og informationsbehandling.

Dewan Ahsan er ansat på  instituttet pr. 1. november. Ahsan har afsluttet sin European Joint Master in Water and Coastal Management fra University of Plymouth, UK. Han har arbejdet inden for fisheries management,  environmental management og risk management siden 1999. Ahsan er tilknyttet Danish Centre for Risk and Safety Management, som er et samarbejde mellem  Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg.

Oktober 2013

Anna Lyneborg Nielsen er  ansat som videnskabelig assistent pr. 1. oktober, 2013. Anna har en kandidatgrad i Forvaltning (cand.scient.adm) fra Roskilde Universitet. Anna skal blandt andet assistere og samarbejde med professor i organisation og ledelse v. instituttet, John Storm Pedersen.

September 2013

Chris Horbel er ansat som lektor i marketing pr. 1. september. Chris har en kandidatgrad og en ph.d. (Dr. rer. pol.) fra University of Bayreuth i Tyskland. Hendes ph.d.-afhandling hed “Word-of-mouth communication in tourism”. Chris sidder i forskningsgruppen for “Markets and Competition”. Hendes hovedforskningsområde er Service Marketing med fokus på “Value Co-Creation, Service Networks og forbrugeradfærd i forskellige kontekster, men især inden for sport, turisme og sundhedspleje.

August 2013

Oliver Schnittka er ansat som lektor på instituttet pr. 15. august 2013. Oliver har en Master in Business Administration fra Hamburg Universitet, samt en ph.d. fra Hamburg Universitet. Titlen på hans ph.d.-afhandling er ’Brand image effects of sponsorships’. Oliver er tilknyttet forskningsgruppen ’Markets and Competition’ og hans forskningsområder ligger især inden for sport og event marketing/management samt forbrugeradfærd og branding strategier inden for detailhandel og mediemarkedet.

Hanne Bat Finke er ansat som ph.d.-studerende pr. 15. august 2013. Hanne er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København med speciale i landskabsarkitektur og planlægning. Hendes ph.d.-afhandling vil behandle ”De nye landskabserhverv i det rurale paradigmeskifte”. Forskningsprojektet ønsker at undersøge potentialet for erhvervsudvikling, der er knyttet til en beliggenhed ved natur- og kulturlandskaber.