Skip to main content

Nyheder

Når forældre-lærer relationen bliver digital

Hvordan har forældre til børn i de yngste klassetrin oplevet digitaliseringen af kontakten til skolen under corona? Og hvilken indflydelse har digitaliseringen haft på relationen mellem forældre og lærere?

Det har lektor Barbara Fersch fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi og adjunkt Anna Schneider-Kamp fra Institut for Marketing & Management modtaget en bevilling fra Velux Fonden til at undersøge.

Barbara Fersch fortæller mere om projektet, og hvorfor det er vigtigt i denne video.

 

Anders Sandgaard har den 3. maj forsvaret sin Ph.d.-afhandling på SDU, campus Esbjerg. 

I afhandlingen, der har titlen ”Inklusion som reformidé: Spredning, oversættelse og implementering af reformidéen inklusion” undersøges hvordan reformidéen om inklusion spredes, oversættes og implementeres i uddannelsessektoren. Ph.d.-afhandlingen analyserer hvordan reformidéen om inklusion bevæger sig på tværs af transnationale organisationer; den danske uddannelsessektor; kommunale forvaltninger og lokale folkeskoler i Danmark. Afhandlingen indeholder både et globalt, nationalt og lokalt perspektiv på reformidéen om inklusion. De empiriske analyser strækker over perioden fra 1994 til 2017. Dermed bidrager ph.d.-afhandlingen med viden om hvordan inklusion som uddannelsespolitiske reformidé produceres, forandres og spredes af globale aktører over en årrække. Herefter belyses hvordan reformidéen om inklusion cirkulerer i den danske uddannelsessektor og mobiliseres i flere uddannelsespolitiske varianter i løbet af flere år. Til sidst belyses hvordan reformidéen forsøges styres og implementeres i samtidens danske kommuner og folkeskoler.

 

Lektor Pia Johansen i spidsen for nyt forskningsprojekt om livskvalitet i landdistrikter og yderområder

Et nyt forskningsprojekt, finansieret af en større bevilling fra REAL DANIA skal undersøge, hvad der giver folk i yderområderne deres høje livskvalitet. I Danmark har folk nemlig en højere livskvalitet på landet end i byerne, men vi ved meget lidt om hvorfor. Den nye viden kan være med til at forbedre livskvaliteten for alle danskere – både i byen og på landet. Du kan læse mere om forskningsprojektet her.

 

Ny landdistriktsantologi udkommer på Syddansk Universitetsforlag, 17. september 2018

Tre medlemmer af sociologigruppen, Prof. Gunnar L.H. Svendsen, lektor Jens F.L. Sørensen og prof., B. Noe har redigeret en ny bog om vækst og vilkår på landet. Læs mere ved at trykke her.