Skip to main content

Igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter

Forskningsprojekter

 

Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne

Gunnar Lind Haase Svendsen & Jens Fyhn Lykke Sørensen, the SOC Group, Center for Landdistriktsforskning

Dette projekt fokuserer på betydningen af udflytning af statslige arbejdspladser, og hvilke forandringer det skaber for den lokale beskæftigelse i landdistrikter.
Projektets udgangspunkt er Sikkerhedsstyrelsens flytning til Esbjerg i 2004/2005 og SKAT Betalingscentrets flytning til Ringkøbing i 2007.
Der fokuseres på to teoretiske effekter: at de nye statslige arbejdspladser komplementerer og øger beskæftigelsen, eller at de nye arbejdspladser forårsager knaphed på kompetent arbejdskraft, fortrænger beskæftigelsen i den private sektor og giver lønstigninger.
Læs mere om projektet på CLF’s hjemmeside.
 
Bevillingsgiver: Landdistriktspuljen

Bevillingsstørrelse: 800.000 kr.
Projektperiode: oktober 2018 - december 2020

 

Hvilke faktorer skaber livskvalitet på landet?

Pia Heike Johansen, the Sociology Research Group, Center for Landdistriktsforskning

Bevillingen består af 4 delprojekter, hvor CLF varetager delprojekt 1. Dette projekt skal bidrage med resultater vedrørende den oplevede livskvalitet i hverdagslivet og dennes relation til mødesteder, fællesskaber, aktiviteter, natur og landskaber, bygninger og kulturarv.
CLF's delprojekt benytter sig primært af etnografiske metoder, herunder dybdegående feltarbejde og kvalitative interviews baseret på foto- og lydetnografi. Forskningstilgangen er eksplorativ. 
Forskningsprojektet skal afdække relationerne mellem den oplevede livskvalitet og det byggede miljø i yderområderne og landdistrikterne i Danmark.
Koordinator for alle 4 delprojekter er Pia Heike Johansen.
Læs mere om projektet på Realdania's hjemmeside. 

Bevillingsgiver: Realdania
Bevillingsstørrelse: 1 mil kr.
Projektperiode: april 2018 - december 2020

 

LUP på lokalt engagement i naturen

Pia Heike Johansen, the Sociology Research Group, Center for Landdistriktsforskning

Forskningsprojektet omhandler afprøvning af metoder til, hvordan kommunerne kan være med til at understøtte friluftslivet på landet. Der fokuseres både på frivillige, der er formelt organiseret i foreninger og lokalråd og på uorganiserede frivillige, som igangsætter eller deltager i aktiviteter.

Det er projektets udgangspunkt, at organiseringen af det lokale engagement i natur og friluftsliv i høj grad finder sted helt lokalt og besidder en særlig inkluderende, dialog- og fællesskabsbaseret værdi. En organiseringsform og -måde, som udgør en særlig udfordring og potentiale for såvel landsdækkende friluftsorganisationer og deres lokalforeninger som for kommunerne.

Hovedansvarlige for projektet vil være Pia Heike Johansen og Annette Aagaard Thuesen. Resultaterne formidles via rapporter, idekatalog, lokale og regionale medier, nyhedsbreve mv.
For yderligere information kontakt Pia Heike Johansen på
piaj@sam.sdu.dk


Bevillingsgiver: Friluftsrådet
Bevillingsstørrelse: 1,9 mil kr.
Projektperiode: april 2018 - december 2020

Sustainable Tourism Development in the Nordic Arctic: Arctic economies are broadening from resource extraction to tourism

Chris Horbel & Brooks Kaiser, the MOB and MERE Group

The project is carried out in cooperation with Candadian, Norwegian, Swedish, Faroese and Islandic partners.

The project aims to investigate how to use existing human capital, natural (living marine) resources and infrastructure capacity to develop innovative sustainable tourism that diversifies and increases resilience in Arctic communities. We explore tourism that encompasses marketing of location-branded goods, consumed on- or off-site. The project brings academic experts in Arctic marine resource economics, tourism and marketing together with tourism practitioners whose livelihoods rely upon marine resources. This collaboration deepens the ability to understand relationships between resource use and degradation, the role of place, and the particulars of activity involving tourism operators, tourists, and competing uses of leisure time and income. The project is financed by The International Network Programme (INP) with an amount of DKK 285,000.

Grant Authorities: Uddannelses-og Forskningsministeriet & International Network Programme
Grant Size: 287.856 DKK
Project period: January 2018 – June 2019

 

Branding indsatser i landdistriktsområder

Chris Horbel, the MOB Group, Center for Landdistriktsforskning

Center for Landdistriktsforskning og Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi har fået penge fra Landdistriktspuljen og SUC fonden til et projekt med det formål at udvikle strategiske retningslinjer for branding af lokalområder. Ph.d. -projektet samfinansieres med 415.000 kr. fra Landdistriktspuljen, 200.000 kr. fra SUC- fonden og resten fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi.

Bevillingsgiver: SUC-Fonden
Bevillingsstørrelse: 200.000 DKK
Projektperiode: januar 2018 – december 2018

 

Kirken på landet – samarbejder på tværs

Annette Aagaard Thuesen, the Sociology Research Group, Center for Landdistriktsforskning


Flere studier af landdistrikter har vist, at samarbejde på tværs mellem forskellige interessegrupper i et landdistrikt er vigtigt for at skabe positiv udvikling. I et sådant perspektiv vil samarbejde mellem menighedsråd og mere alment orienterede sammenslutninger som lokalråd altså blive antaget som positivt. Opmærksomheden rettes i særlig grad mod lokalrådet som potentiel platform og ramme for både formelle og uformelle initiativer i et eller flere samarbejdende landsogne.
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter – projekt ”Kirken på landet” har indgået en aftale med Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet om en samfinansieret forskningsundersøgelse, der skal gennemføres i første halvdel af 2018.

Bevillingsgiver: Kirkeministeriets uddannelses-institutioner
Bevillingsstørrelse: 280.000 DKK
Projektperiode: januar 2018 – oktober 2018

 

Strengthen the production, management and outreach capacities of research in the field of WAter and NAtural resources in South-East Asia (WANASEA)

Niels Vestergaard, the MERE Group, Centre for Fisheries & Aquaculture Management & Economics.

Grant Authorities: EU – Erasmus+
Grant Size: 460.038 DKK
Project period: October 2017 – October 2020

Global ecological and economic connections in Arctic and sub-Arctic crab fisheries: Half a million DKK has been funded by The Ministry of Higher Education and Science to this project (UArctic)

Brooks Kaiser, the MERE Group

To continue newly developing international and interdisciplinary research pertaining to a comprehensive view of global interactions in evolving Arctic and sub-Arctic crab fisheries an output-oriented workshop will take place in late 2018. The workshop will consist of a broadly interdisciplinary and international group of approximately 20 natural resource economists, ecologists, and market and regulatory experts on these crab fisheries.  

Grant Authorities: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Grant Size: 499.235 DKK
Project period: August 2017 – July 2019

 

Nordregio project: Sustainable Tourism Development in the Arctic

Brooks Kaiser, the MERE Group

The project’s aim is to investigate how to utilize existing human capital, natural resources (especially living marine resources) and infrastructure capacity to develop innovative sustainable tourism that can diversify and make Arctic economic development more resilient. This includes a definition of tourism that encompasses increased marketing of location-branded goods.The project brings academic experts in Arctic marine resource economics, tourism and marketing together with tourism practitioners whose livelihoods rely upon living marine resources. The method is a series of workshops in Nordic Arctic destinations (Finnmark, Iceland, and Faroes) where entrepreneurial sustainable tourism is developing in combination with changes in opportunities for living marine resource extraction for commercial purposes. In addition to policy relevant outputs, expected results include peer-reviewed research publications and increased networking and support for sustainable Nordic tourism.  

Grant Authorities: Nordregio
Grant Size: 250.000 DKK
Project period: July 2017 – June 2019

Sustainable Tourism Development in the Nordic Arctic 

Chris Horbel & Brooks Kaiser, the MOB and MERE Group

The challenge of Sustainable Nordic Arctic Tourism: The purpose of the project is to analyze, through in-situ case studies, the effects of the currently combining economic and societal shifts in two important Arctic industries – tourism and the extraction of living marine resources. These shifts present opportunities and challenges to sustainable economic development in the Nordic Arctic, and may initiate from a variety of sources. The research plan begins with bringing together academic experts in living marine resources, Arctic development and tourism with tourism practitioners in the Nordic Arctic.
The project is funded by The Ministry of Higher Education and Science to this project (UArctic).

Grant Authorities: Uddannelses-og Forskningsministeriet
Grant Size: 299.300 DKK
Project Period: January 2017 – November 2019

Ansvar for eget liv

 

John Storm Pedersen, the Sociology Research Group


Projektet har til formål, at udvikle og dokumentere tilgange i den kommunale sagsbehandling, der kan gøre indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere betydelig mere effektiv end i dag.
Vordingborg kommune har fået midler fra Den A. P. Møllerske Støttefond til at gennemføre et forskningsdokumenteret projekt for kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg kommune.

Bevillingsgiver: Mærsk Mc-Kinney Møller
Bevillingsstørrelse: 1.600.924 DKK
Projektperiode: januar 2017 – juni 2019


Nordic Energy Transitions: Past, Present and Future

Brooks Kaiser, the MERE Group

NOS-HS - Workshop 2016.

Grant Authorities: Sveriges Forskningsråd
Grant Size: 359.151 DKK
Project period: januar 2017 – juni 2019


SUFISA - Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries (H2020)

Egon Noe, the Sociology Research Group, Center for Landdistriktsforskning

SUFISA aims to identify practices and policies that support the sustainability of primary producers in a context of complex policy requirements, market imperfections and globalization.

Grant Authorities: EU – Horizon 2020
Grant Size: 838.125 DKK
Project period: January 2017 – April 2019

 

Med LUP på sundheden

Annette Aagaard Thuesen, the Sociology Research Group, Center for Landdistriktsforskning


Projektet ønsker at undersøge, hvad der sker, når der i lokalsamfunds lokale udviklingsplaner (LUP’er) er taget et valg om at arbejde strategisk og målrettet med at styrke sundhed, trivsel og tryghed. Der er desuden fokus på, hvordan en sådan indsats kan styrkes gennem aktiv samskabelse mellem kommune og lokalsamfund.

 

Bevillingsgiver: Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Bevillingsstørrelse: 435.000 DKK
Projektperiode: januar 2017 – december 2018

 

DOCtoral program in Khmer universities Strengthening the International Development of Environmental and maritime research (DOCKSIDE

Niels Vestergaard, the MERE Group, Centre for Fisheries & Aquaculture Management & Economics

DOCKSIDE is a structural project between European and Cambodian universities, and the Cambodian Ministry of Education Youth and Sport (MoEYS). It aims to improve the quality of doctoral programs and to increase the research capacity of Khmer Higher Education Institutions (HEI). The key factor of success for this project lies in the scientific multi-disciplinary cooperation on a few specific topics.
More project news
:  Cambodian from University just visited SEBE this week - read more about the visit and the outcome of the workshop. Also more about future workshops.

Grant Authorities: EU – Erasmus+
Grant Size: 717.734 DKK
Project period: October 2016 – October 2019

 

Jordfordeling

Pia Heike Johansen, the Sociology Research Group, Center for Landdistriktsforskning

Projektet vil over de næste fire år arbejde med at udnytte den fulde samfundsværdi af det åbne land gennem jordfordeling i tre til fem case-områder, som landkommunerne selv har udvalgt. Realdania, som er en af de 15 parter i ”Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource”, har i alt bevilget 10 millioner kroner til at gennemføre jordfordeling og dokumentere samfundsværdierne i case-områderne.
Lektor ved Center for Landdistriktsforskning, Pia Heike Johansen, er i 2015 af ”Collective Impact
Det åbne land som dobbelt ressource” bevilget en lille million kroner til at dokumentere effekterne for landdistriktsudvikling af en gentænkning af jordfordelingen i Danmark.

Bevillingsgiver: Realdania
Bevillingsstørrelse: 900.000 DKK
Projektperiode: august 2015 – december 2022

 

Bioeconomic analysis for Arctic Marine Resource Governance and Policy

Brooks Kaiser, the MERE Group

Projektet skal undersøge, hvilke metoder og reguleringer som er nødvendige for at sikre en bæredygtig bioøkonomi i Arktis. Hvilke udfordringer skaber miljø- og klimaforandringer for den arktiske regions særpræg? Hvordan påvirker menneskers adfærd og politiske indgreb marine ressourcer, og hvilke muligheder er der for at regulere ressourcerne bedst muligt?
Brooks Kaiser og Niels Vestergaard fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi har i 2015 fået bevilget 900.000 kroner af NordForsk, The Norwegian Research Council (NRC) og The National Science Foundation (NSF) til deres projekt, der er del af en total bevilling på godt seks millioner kroner.

Bevillingsgiver: Belmont Forum Grant Operation bfgo
Bevillingsstørrelse: 894.000 DKK
Projektperiode: juli 2015 – juni 2020

 

Upgrading pangas and tilapia value in Bangladesh 

Eva Roth, the MERE Group

The project started in 2015 and the purpose is to provide knowledge base on Water quality, fish farm economics and value chain functioning, for achieving green Growth in freshwater pangas and tilapia aquaculture in Bangladesh. 
This Development research grant is financed by the Danish Ministry of Foreign Affairs (MFA) and Danida Fellowship Centre (DFC) is responsible for the administration. University of Copenhagen is the coordinator of the project.

Grant Authorities: Udenrigsministeriet
Grant Size: 413.634 DKK
Project period: March 2015 – February 2020