Skip to main content

God interaktion mellem studerende og medarbejdere på IMM

Hos Institut for Marketing & Management anser vi interaktioner mellem studerende, undervisere og administrative medarbejdere som et samarbejde med fokus på læring. Vi forventer, at alle involverede parter stræber efter og tager ansvar for et godt samarbejde.

Gensidige forventninger

 • Med respekt for andres arbejde, meninger og person stræber vi efter at:
  • Lytte til hinanden
  • Stille spørgsmål for at udbygge vores læring
  • Underbygge vores standpunkter med saglige argumenter
  • Hvis nødvendigt, yderligere specificere vores forventninger til samarbejdet
 • Vi møder op til lektioner, seminarer og workshops – forberedte og til tiden
 • Vi respekterer deadlines for både formelle og uformelle opgaver
 • Vi er indforstået med SDU standarder for ordentlig akademisk praksis

Forventninger til den studerende

 • Jeg deltager aktivt i timerne
 • Jeg støtter andres læring
 • Jeg spørger efter hjælp og afklaring, hvis jeg møder problemer ved det faglige indhold af undervisningen

Forventninger til underviseren

 • Jeg forholder mig til de studerendes holdninger og overvejelser om undervisningen
 • Jeg svarer på de studerendes spørgsmål indenfor en rimelig tidsramme
 • Jeg giver konstruktiv feedback

Læs om SDU's bærende principper for uddannelse, her.

 

Sidst opdateret: 13.11.2019