Skip to main content

Diskussion konklusion og afrunding

Forventninger:

 • De studerende bør reflektere over deres resultater og identificere hvilken indsigt og viden, der kan uddrages af resultaterne. Mens sådan en refleksion kan betragtes som et element i alle specialets dele, bør den udtrykkes klart i denne del af opgaven.
 • I denne del af opgaven, vil det være oplagt at de studerende bruger vejlederen til at diskutere deres tolkning af resultaterne, af det de har undersøgt.
 • Vejlederen kan ikke forventes at nærlæse eller evaluere længere dele af specialet, men kan evt. læse specifikke sektioner og give feedback dertil.Formatet af denne feedback bør allerede aftales tidligt i processen, så både de studerende og vejleder har mulighed for at indstille deres forventning til feedback.

Fag hvori de studerende har trænet disse færdigheder:

 

 • Som udgangspunkt indgår formulering af et argument, diskussion af resultater og endelig konklusion som en del af de fleste fag på kandidatniveau.
 • Eksempler på fag på Cand. Merc. Profiler hvor disse færdigheder indøves:
  • Organization of Innovation (term paper),
  • Corporate Strategy and Organization Design,
  • Business Strategy,
  • Business Development
  • Market Ethnography
  • Issues of Global Development

 

General råd og svar på ofte stillede spørgsmål:

 • De studerende bør reflektere over de følgende spørgsmål under udarbejdelsen af diskussions-, konklusions- og afrundingsafsnit:
  • Hvad er de mest centrale indsigter som er fremkommet af dataene/resultaterne?
  • Hvordan supplerer eller udbygger indsigten den eksisterende forskning og viden om det emne der undersøges?
  • Hvilke kommercielle/praktiske anbefalinger kan uddrages af specialet?
  • Hvad er projektets begrænsninger og hvordan kunne yderligere indsigter i forskningsområdet genereres? 

Sidst opdateret: 08.02.2021