Skip to main content

Institut for Marketing & Management (IMM) stræber efter at gå forrest og have et af de bedste miljøer for forskning, uddannelse og videndeling inden for marketing og ledelse. Instituttet er præget af intellektuel stringens, kritisk tænkning, samarbejde, autonomi, gensidig respekt for mangfoldighed, lige muligheder, faglig stolthed og jobtilfredshed.

Instituttet agerer i en stadig mere omskiftelig national og international kontekst med større konkurrence mellem institutioner, en stadig voksende offentlig opmærksomhed og større mobilitet for medarbejdere og studerende. For at imødegå disse udfordringer, fokuserer vi på at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, som leverer relevant, innovativ forskning og undervisning af høj kvalitet. Vi stræber efter at ansætte medarbejdere, som er aktivt engageret i samfundet og som bakkes op af effektive og transparente administrative processer.

Nedenfor kan du finde links til de politikker og strategier, som understreger instituttets engagement i SDU's strategiske mål om at udvikle talent, bryde grænser samt engagere sig i samfundet.

Sidst opdateret: 17.12.2019