Skip to main content

Pressemeddelelse: Virksomheder fra hele Sjælland i tæt samarbejde med HA-studerende

Konkrete problemstillinger fra hverdagen
Virksomhederne, der har budt de studerende op til dans, har én central ting til fælles, da de alle ønsker de studerendes input på en aktuel problemstilling inden for marketing. Ellers kommer virksomhederne fra vidt forskellige brancher og har fokus på forskellige målgrupper, produkter, services og strategier.

Virksomhederne deltager med en konkret case i faget marketing på HA-studiet. I begyndelsen af februar blev 150 HA-studerende, som læser på 2. semester, introduceret for virksomhedernes udfordringer ved et stort Kick Off arrangement, der fandt sted virtuelt på Zoom. Siden har de studerende i mindre grupper arbejdet sammen med en af virksomhederne.

Det tætte erhvervssamarbejde kulminerer med en længere eksamensrapport, som bliver bedømt af underviseren sammen med en ekstern censor, som besidder en stor og kompetent praksiserfaring fra erhvervslivet.

Nyt delesommerhus fra EBK Huse
En af virksomhederne, der deltager i studentersamarbejdet, er EBK Huse, som har hovedsæde i Skovsø ved Slagelse. Virksomheden har meldt sig på banen, da de ønsker innovative idéer til, hvordan de kan markedsføre deres helt nye delesommerhus over for unge familier og vennepar. Nøgleordene for den nye type sommerhus er deleøkonomi, fællesskab og bæredygtige materialer – og det matcher hel klart de unges ønske om generelt at leve mere bæredygtigt.

Det er første gang, at EBK Huse afprøver SDU-samarbejdet, og marketingdirektør Dorte Keinicke forventer mange brugbare løsningsforslag fra de studerende: ’Jeg har allerede været i dialog med flere af grupperne, og de er alle engageret og har mange gode refleksioner og spørgsmål. Jeg håber, der kommet helt nye idéer og vinkler, og at de tænker ud af boksen. Og så vil vi gerne som virksomhed hjælpe med til at uddanne fremtidens unge.’

Unge bankkunder
Andre studerende arbejder med en case fra Jyske Bank Slagelse, som ønsker et endnu bedre kendskab til unge og deres adfærd. Hvordan når banken helt konkret ud til de unge kunder, og hvilke behov, ønsker og krav har de unge i det hele taget til deres bank. Studiegrupperne, der arbejder med bankcasen, har nok at se til – de skal sætte sig ind i forretningsområdet, i bankens vision og strategi samt indhenter fx data om de unge kunder i form af brugerundersøgelse, fokusinterviews og meget andet.

Også afdelingsdirektør i den lokale Jyske Bank, Anne Marie Antonsen, udtrykker stor glæde ved samarbejdet: ’Jeg synes, det er utrolig berigende at arbejde sammen med de unge mennesker og at høre deres perspektiver på den verden, jeg beskæftiger mig i. I Jyske Bank har vi højt til loftet, så jeg håber da også, vi i opgaverne finder noget, vi kan realisere i praksis, så studiegrupperne kan se, hvad deres hårde arbejde kan blive til’.

Udover EBK Huse og Jyske Bank, deltager den lokale iværksættervirksomhed GreenGhost fra Korsør, Rørvig Centret, HEIMDALL’s online høreklinik og fagforeningen Kommunikation & Sprog.

Teori i praksis
Underviser på SDU Slagelse, studielektor Carl Vognæs, har forberedt sine studerende til erhvervssamarbejdet i forårets fælles forelæsninger suppleret med en løbende sparring og diskussion med de enkelte grupper om, hvordan opgaveløsningen kan gribes an. Carl Vognæs er meget engageret i samarbejdet med de seks virksomheder og de mange studerende. Ét hovedbudskab i denne form for opgaveløsning, hvor teorien direkte skal stå sin prøve og anvendes i praksis er, at ’en dygtig praktiker kan ved hjælp og brug af de rigtige værktøjer i den teoretiske værktøjskasse blive en éndnu dygtigere praktiker’.

SDU Slagelsemodellen
Erhvervssamarbejdet på SDU Slagelse er slet ikke nyt. Gennem flere år har universitetet nemlig høstet en masse erfaring og udvider løbende de mange aktiviteter med erhvervslivet og dermed også netværket. De studerende udfordres løbende i grupper og helt individuelt. Studiestarten byder på en 24 timers case med Slagelse Musikhus, undervisningen trækker løbende på gæsteoplæg og særlige caseforløb og valgfaget Uddannelsernes Fællescase afholdes sammen med Absalon, Zealand, Slagelse Kommune og en lokal virksomhed. Desuden har den studerende mulighed for at komme i virksomhedspraktik og skrive sit bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed. Alt dette modner og forbereder den studerende til en senere erhvervskarriere.

SDU Slagelse er utrolig glade og taknemmelige for, at det lokale erhvervsliv vil involvere sig – enten med en aktuel virksomhedscase, som praktikvirksomhed eller i et tæt projektsamarbejde. Hvis din virksomhed også har lyst til at deltage i en virksomhedsaktivitet – eller bare vil høre mere om mulighederne – er du velkommen til at kontakte outreach partner på SDU, Michelle Hasselbalch Pedersen, på micp@sdu.dk eller tlf. 6550 8376.


Kontaktperson:
Kirsten Lambert
campuskoordinator
kirsten@sdu.dk
tlf. 6550 9114
mobil 2554 8290


Sidst opdateret: 12.10.2021