Skip to main content

Patienter er ikke, hvad de har været

Anna Schneider-Kamp (IVL) og et tværfagligt team af kolleger fra humaniora og medicin nyfortolker forståelsen af, hvad det vil sige at være patient i dag.
Den rolle patienter spiller i sundhedsvæsnet har forandret sig i takt med, at der er kommet øget fokus på begreber som patientinddragelse, patient empowerment og patienten i centrum. I denne artikel nytænkes begrebet patientologi ud fra et perspektiv, hvor mennesker, der møder sundhedssystemet, ses som værende i besiddelse af ’sundhedskapital’ (Schneider-Kamp) i én eller anden udgave. Uanset om den er autoriseret eller alternativ, så former denne sundhedskapital både deres praksisser og deres kommunikation med aktørerne i sundhedsvæsnet - og det påvirker de traditionelle autoritetsstrukturer og hele magtfordelingen på sundhedsfeltet.

Du kan læse artiklen her.


Sidst opdateret: 12.10.2021