Skip to main content

HR-Chefen (betalingsmur): Hvordan skaber man globale virtuelle teams, der fungerer godt?

Ledelsen af (globale) virtuelle teams skal arbejde med social integration – det er en forudsætning for teamets performance!

Virtuelle teams - en New Normal?

I løbet af de seneste årtier er der kommet øget fokus på, hvordan medarbejdere samarbejder i globale virtuelle teams (også kaldet GVTs). Disse teams, som er multikulturelle, og hvis medlemmer er spredt geografisk over hele kloden, er blevet helt centrale elementer i mange internationale virksomheders organisatoriske liv. Corona pandemien har forstærket tendensen og gjort det (globale) virtuelle teamarbejde til en New Normal mange steder. Virksomheder som fx Facebook har allerede annonceret, at store dele af deres medarbejderstab også i en post-Covid fremtid vil fortsætte med at arbejde på distancen. Vi har endnu til gode at se, i hvilken udstrækning Covid-19 vil forandre den måde, som vi arbejder på, men det ser ud til, at brugen af GVT i det 21. århundredes organisationer har fået et kæmpemæssigt - og vedvarende - boost!

Sidst opdateret: 04.10.2021