Skip to main content

Fra minkskandale til klimakultur - landbrugets legitimitet i klimaforandringernes tidsalder

På en ganske almindelig corona-novemberdag afholdt regeringen pludselig et pressemøde, hvor statsministeren erklærede, at det er ”nødvendigt at aflive alle mink i Danmark.”Baggrunden var en frygt for, at muterede varianter af covid-19 skulle brede sig via mink-farmene og reducere effekten af de vacciner, som vi lige nu er ved at rulle ud til befolkningen. Et par dage senere (6. november 2020) blev statsministerens udmelding fulgt op af et brev fra Fødevarestyrelsen, ifølge hvilket alle mink, inklusive avlsdyr, skulle aflives inden 16. november 2020. Processen har
været kritiseret af jurister for blandt andet at mangle lov-hjemmel og for myndighedernes tilgang, herunder politiets adfærd, og i et notat af 18. november 2020 konkluderede Justitsministeriet efter en samlet vurdering, ”at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt.” Pressen karakteriserede det som
en skandale, og det hele endte med en politisk aftale om erstatning med videre, der ifølge Finansministeriet forventes at ligge mellem 15,9 og 19,1 mia. kroner. En betragtelig sum. Ingen kunne vist have forestillet sig, at man med en politisk beslutning kunne lukke ned for et helt legitimt erhverv nærmest fra den ene dag til den anden her i landet. Hvordan kunne det ske?

Læs kronikken her!

Sidst opdateret: 04.10.2021