Skip to main content

Biosociale Relationer i Privathaven

Studiet i biosociale relationer i privathaver undersøger haveejeres opfattelser af og attitude over for naturen, deres måde at holde have på og hvorfor. Der ses nærmere på, hvad der er velkomment og uvelkomment i haven af planter og dyr, hvorfor, og hvor der opstår konflikter og gråzoner, samt hvorledes disse løses.

Undersøgelsen indeholder 4 interviews, 2 fotorunder samt 1 havebesøg. De 40-45 deltagende haveejere er alle bosiddende på Fyn, ejer deres have og repræsenterer stor variation i havetype og -trends.

Formålet med studiet er at blive klogere på danskernes forhold til deres haver og naturen. Gennem studiet får vi bl.a. indsigt i de forskelligheder og konflikter, der er i individets forhold til bæredygtighed, relationen mellem det private og offentlige og herunder også haven i forhold til naboskab og identitet, samt haveejerens forståelse af natur og kultur, og hvorledes dette udspiller sig inden for havens rammer.

I haven er der mange interesser på spil, foruden haveejerens egne. Fordi dele af haven er synlige for offentligheden og del af et nabofællesskab, vil andre have holdninger og drage konklusioner på baggrund af haven, ligesom haveejeren også skal forholde sig til planter og dyr, der ikke nødvendigvis vokser eller bruger haven på en måde, der stemmer overens med haveejerens egne ønsker og behov. Som en konsekvens heraf, forventes studiet også at se nærmere på debatten omkring natur vs. kultur samt forståelsen af ejerskab.

 

Foreløbige resultater

Der er endnu ikke udgivet nogle foreløbige resultater på baggrund af projektet.

 

Informationer til deltagende haveejere

Klik herunder for at finde mere information omkring interview, indsendelse af billeder samt havebesøg, hvis du deltager i haveejerundersøgelsen 2021

Sidst opdateret: 27.09.2021