Velfærdsteknologi i Ældreplejen

Materiale fra temadag om velfærdsteknologi

Øvrigt materiale

Interviews om velfærdsteknologi