Skip to main content

Strategic Organisation Design

SOD
 

Oliver Baumann, forskningsleder, professor MSO

Kontaktoliv@sod.dias.sdu.dk/ 6550 4433
WebCV & publikationsliste/LinkedIn

Forskningsområde: Organisationsdesign og strategisk management. 
Særligt speciale: Organisering af innovations- og forandringsprocesser, organisations forskning og læring, Firmaer som komplekse selvjusterende systemer, beregningsmæssige modeller. 

Publikationer:

 • Oliver Baumann. 2015. “Distributed Problem Solving in Modular Systems: The Benefit of Temporary Coordination Neglect.” Systems Research and Behavioral Science, 32, 1, 124-136.
 • Oliver Baumann and Nils Stieglitz. 2014. “Rewarding Value-Creating Ideas in Organizations: The Power of Low-Powered Incentives.” Strategic Management Journal, 35, 3, 358-375.
 • Oliver Baumann and Nicolaj Siggelkow. 2013. “Dealing with Complexity: Chunky vs. Incremental Search Processes.” Organization Science, 24, 1, 116-132.

Netværker, bestyrelser osv.:

 • Editorial review board, Organization Science
 • International advisory board, Schmalenbach Business Review
 

Stephan Billinger, professor MSO

Kontakt:sbi@sod.dias.sdu.dk / 6550 3187
Web:CV & publikationsliste

Forskningsområde:Strategi, organisations teorier. 

Særligt speciale: Empirisk forskning (eksperimenter og feltstudier) vedrørende strategiske mekanismer ved organisations design, herunder hierarki og mål strukturer, uddelegering og beslutningstagning, dannelsen og incentivization af individuel og gruppebaseret søgning, samt de sociale normers  rolle  inden for ovennævnte.

Publikationer:

 • Dobrajska, M., Billinger, S., Karim, S. 2015. Delegation within hierarchies: How information processing and knowledge characteristics influence the allocation of formal and real decision authority. Organization Science, Volume 26, Issue 3, pp. 687-704
 • Billinger, S., Stieglitz, N., Schumacher, T. 2014. Search on a Rugged Landscape: An experimental study. Organization Science, Volume 25, Issue 1, pp. 93-108
 • Jacobides, Michael G., Billinger, Stephan. 2006. Designing the Boundaries of the Firm: From “Make, Buy or Ally” to the Dynamic Benefits of Vertical Architecture. Organization Science, Volume 17, Issue 2, pp.249-261

Netværker, bestyrelser osv.:

 • Academy of Management
 • Organization Design Community

Thorbjørn Knudsen, professor

Kontakt: tok@sod.dias.sdu.dk / 6550 3148
Web: CV & publikationsliste, LinkedIn

Forskningsområde: Organisation og strategi. 

Særligt speciale: Hans forskning er centreret omkring evolutionære og tilpasningsdygtige processer i organisationer og den måde organisationen design kan forme disse processer. Han er bredt anerkendt for at avancere teori om organisatorisk design og tilpasningsdygtige processer gennem formel modellering og eksperimentelle metoder, herunder oplysnings-teoretisk perspektiv på organisatorisk beslutningstagning. 

Publikationer

 • Knudsen, Thorbjørn (2014), with Daniel A. Levinthal and Sidney G. Winter, “Hidden but in Plain Sight: The Role of Scale Adjustment in Industry Dynamics”, Strategic Management Journal, 35(11): 1569–1584.
 • Knudsen, Thorbjørn (2014), with Kannan Srikanth, “Coordinated Exploration: Organizing Joint Search by Multiple Specialists to Overcome Mutual Confusion and Joint Myopia”, Administrative Science Quarterly, 59(3): 409-441.
 • Knudsen, Thorbjørn (2010) with Michael Christensen, "Design of Decision Making Organizations", Management Science, 56(1): 71-89. 

Netværker, Bestyrelser osv.:

 • Medbestyrer  ved Danish Institute for Advanced Study (DIAS), SDU. 
 • Senior Editor: Organization Science.
 • Tidligere eller nuværende redaktionel bestyrelsesmedlem:  Academy of Management Journal, Organization Science, Strategic Management Journal, Strategy Science.
 • Aktiv internationalt netværk og vedvarende kollaborativ interaktion med akademiske forskere ved INSEAD, Max Planck Institute for Mathematics, University of Venice, University of Warwick, the Wharton School og andre. 

Markus Becker, professor  

Kontakt: mab@sam.sdu.dk / 6550 3316
Web: CV & publikationsliste 

Forskningsområde: Organisations design, strategisk management, organisatorisk tilpasning og læring
Særligt speciale: Organisatoriske rutiner og deres rolle i organisatorisk tilpasning 

Publikationer: 

 • Yi, Sangyoon, Thorbjørn Knudsen and Markus C. Becker (2016): Inertia in Routines: A Hidden Source of Organizational Variation. Organization Science, Vol. 27, No. 3, 782-800
 • Stieglitz, Nils, Thorbjørn Knudsen and Markus C. Becker (2016): Adaptation and Inertia in Dynamic Environments. Strategic Management Journal, 37(9): 1854-1864
 • Pentland, Brian T., Martha S. Feldman, Markus C. Becker and Peng Liu (2012): Dynamics of Organizational Routines: A Generative Model. Journal of Management Studies. Vol. 49, No. 8, 1484-1508
 • Becker, Markus C., Nathalie Lazaric, Richard R. Nelson and Sidney G. Winter (2005): Applying Organizational Routines in Understanding Organizational Change. Industrial and Corporate Change, Vol. 14, No. 5, 775-791
 • Becker, Markus C. (2004): Organizational routines: A review of the literature. Industrial and Corporate Change. Vol. 13, No. 4, 643-678

Netværker, bestyrelser osv.:

 • Editorial review board, Organization Science
 

Jacob Lyngsie, professor MSO

Kontakt: jaly@sam.sdu.dk/ 6550 3235
Web:CV & publikationsliste

Forskningsområde: Organizational economics, Entrepreneurship (strategic entrepreneurship; entrepreneurship theory), Applied Econometrics
Særligt speciale: Focuses on the interaction between human capital and organizational design using an applied econometric approach.

Publikationer:

 • “The More, the Merrier? Women in Top-Management Teams and Entrepreneurship in Established Firms”, Strategic Management Journal, 2016. With Nicolai J. Foss.  
 • “Wise Choices: How Thoroughness of Opportunity Appraisal, Incentives, and Performance Evaluation Fit Together”, IEEE Transactions on Engineering Management, 2015. With Stefan Linder, Nicolai J. Foss & Shaker A. Zahra. 
 • “Organizational design correlates of entrepreneurship: The roles of decentralization and formalization for opportunity discovery and realization”, Strategic Organization, 2015. With Nicolai J. Foss & Shaker A. Zahra.  
 • “The strategic organization of the entrepreneurial established firm”, Strategic Organization, 2014. With Nicolai J. Foss. 
 • “The Role of External Knowledge Sources and Organizational Design In the Process of Opportunity Exploitation”, Strategic Management Journal, 2013. With Nicolai J. Foss & Shaker A. Zahra

Karsten Boye Rasmussen, lektor

Kontaktkbr@sod.dias.sdu.dk /6550 2115
/6011 2115
WebCV & publikationsliste 

 

Forskningsområde: IT og organisation
Særligt speciale: Business intelligence, virtuel organisation, metadata, databeskrivelse, brugen af data, data warehouse, data kvalitet, adfærd, Internet, data mining, e-business, nonresponse

Aktuelle projekter:

 • E-business for virksomheds- og samarbejdsnetværk
 • Anvendelsen af it og samarbejde i små og mellemstore virksomheder
 • Data mining i danske virksomheder 

Michael Christensen, lektor

Kontaktchm@sod.dias.sdu.dk / 6550 3278
WebCV & publikationsliste

 

Forskningsområde: Krydsfeltet mellem organisation og strategi
Særligt speciale: Pålidelig beslutningstagning i organisationer

Aktuelle projekter:

 • Laboratorie-eksperimenter på fælles beslutningstagning
 • Evaluering og læring hos individ og i organisation
 • Screening, informationsteori og plasticitet af organisationer
 • Organisationel økologi og ”coopetition” 

Davide Marchiori, lektor

Kontaktdavmar@sod.dias.sdu.dk
/6550 3694
WebCV & publikationsliste

Forskningsområde: Organizational learning and decision-making; Individual judgment and decision-making
Særligt speciale: Learning and generalization, both at the individual and firm level

Aktuelle projekter:

 • Learning in hierarchical organizations
 • Choice behavior in individual decisions from experience and from description
 • Individual judgment
 • Sensitivity to rare events  
 

Konstantin Pavlikov, Assistant Professor

Kontakt kop@sam.sdu.dk
/6550 2882
WebCV & publikationsliste

 

Forskningsområde: Operations Research, Stochastic Programming, Integer Programming

Aktuelle projekter:

 •  Risk Averse Maximum Expected Covering Location Problem
  Pavlikov, K., Veremyev, A., Boginski, V. & Pasiliao, E., 2021
 • Risk Averse Weapon-Target Assignment Problem
  Pavlikov, K., 2021, (In preparation).
 • Two-Commodity Opposite Direction Network Flow Formulations for the Travelling Salesman Problem
  Pavlikov, K. & Petersen, N. C., 2021

 

 

Ying He, Lektor

Kontaktyinghe@sam.sdu.dk
/
6550 7238
Web
CV & publikationsliste

 

Forskningsområde: 

 •  Decision Theory, Decision Making under Risk/Ambiguity, Intertemporal Decision Making, Multicriteria Decision Making, Decision Analysis
 • Applied Economics, Operations Management

Forsknings interesse:

In general, I am interested in decision theory, decision analysis, and their applications in different areas. I have done some works on intertemporal decision making and decision making with multiple criteria. Recently, I become more interested in decision making under ambiguity in both static and dynamic settings. Besides working on decision theory, I am also interested in its applications in specific various business contexts, ranging from pricing problems to operations management.

Aktuelle projekter:

Preference-approval Structures in Group Decision Making: Axiomatic Distance and Aggregation
Dong, Y., Li, Y., He, Y. & Chen, X., 11. Mar 2021, (Accepted/In press) In: Decision Analysis.
Revisiting Ellsberg and Machina's Paradoxes: A Two-Stage Evaluation Model under Ambiguity
He, Y., 9. Mar 2021, (E-pub ahead of print) In: Management Science.
A Note on Recursive Two-Stage Evaluation Model
He, Y., Mar 2020

 

Pantelis Pipergias Analytisadjunkt

Kontaktpantelis@sam.sdu.dk
Web: CV & publikationsliste

 

Kevin Du, adjunkt

Kontakt: kevin@sam.sdu.dk
Web: CV & publikationsliste


 

 

Alexandros Gelastopoulos, Postdoc

Kontakt: alex@sam.sdu.dk
/6550 8941
Web: CV & publications


 


Franziska Sump, Postdoc

Kontakt:fsu@sam.sdu.dk /
Web: CV & publications


 


Stefano Benincasa, Postdoc

Kontakt: stbe@sam.sdu.dk
Web: CV & publications

 

 


Philipp Hager, Videnskabelig assistent

Kontakt: philipp.konstantin.hager@gmail.com
Web:

 
 

Sabita Khadgi Sørensen,  erhvervs ph.d-studerende

Kontakt: saks@sam.sdu.dk / 6550 1771
Web: CV & publikationsliste

 

Dorina Diana Verdes, ph.d-studerende

Kontakt: dodiv@sam.sdu.dk / 6550 1965
Web: CV & publikationsliste

 

Forskningsområde: Innovation, search behavior and decision making

Sidst opdateret: 07.09.2021