Management of people

Management of people

Jeanette Lemmergaard, institutleder og lektor

Kontakt: jla@sam.sdu.dk
/6550 3372 / 2912 5583
Web:
CV & publikationsliste, LinkedIn

Forskningsområde: Ledelse, Human Resource Management og intern kommunikation

Særligt speciale: Dysfunktionel ledelse, (strategisk) Human Resource Management, psykisk arbejdsmiljø, CSR, mangfoldighedsledelse og rummelighed

Aktuelle projekter:

 • Sladder på arbejdspladsen
 • Tillidens betydning for det gode arbejdsliv
 • Mental fitness - virksomhedsbogklubber
 • Vikarens rolle i det moderne arbejdsliv

Dominique Bouchet, professor

Kontakt: dom@sam.sdu.dk /6550 3293
Web: CV & publikationsliste, website

Forskningsområde: Marketing, forbrugeradfærd samt kommunikation

Særligt speciale: Kulturelle forskelle og samfundsforandringer - og deres betydning for virksomheder og organisationer

Aktuelle projekter:

 • En grundlæggende analyse af marketings begrebslige forankring
 • Tidssvarende interkulturel kommunikation
 • Marketing af integrationen
 • Indførelse af ny teknologi i ældresektoren  

Steen Scheuer, professor emeritus

Kontakt: steen.scheuer@sdu.dk / 6040 9110
Web: CV & publikationsliste

Forskningsområder: Arbejdssociologi, Neo-institutionel organisationsteori, Motivationsteori, Ansættelsesformer, Kollektiv handling

Særligt speciale: Arbejdsmarkedets organisationer, Kollektive overenskomsters betydning, Atypisk/prekær beskæftigelse, Strejker.

Aktuelle projekter: 

 • Atypisk beskæftigelse i Danmark – vilkårene for deltidsansatte, midlertidigt ansatte og soloselvstændige
 • Medlemsorganisering og -fastholdelse i faglige organisationer.
 

Ulrik Wagner, lektor

Kontakt:uw@sdu.dk/6550 9163
Web:
CV & publikationsliste

Forskningsområde: Organisationsstudier, kritisk management

Særligt speciale: Sport management, sponsorater, skandaler, arbejdsvilkår for elitesport atleter, sport og forretning

Aktuelle projekter: Sportsdrevet HRM, sponsor-netværk

 Ingo Winkler, lektor

Kontakt: inw@sam.sdu.dk / 6550  1766
Web: CV & publikationsliste

Fokusområde: Identitet i organisationer. Modstand, Kontrollen i organisationer, Magt i organisationer, Kvalitative Forskningsmetoder

Publikationer:

 • Winkler, I. & Mahmood, M. K. (2015) The Liminality of Temporary Agency Work: Exploring the Dimensions of Temporary Agency Workers’ Liminal Experience. Nordic Journal of Working Life Studies, 5(1), pp. 51-68
 • Winkler, I. (2014) Being Me Whilst Learning Danish. A Story of Narrative Identity Work During the Process of Learning a Foreign Language. Qualitative Research in Organizations and Management, 9(4), pp. 290-307
 • Winkler, I. (2010) Contemporary Leadership Theories. Enhancing the Understanding of the Complexity, Subjectivity and Dynamic of Leadership, Physica/Heidelberg

Bestyrelser, Netværker osv.: 

 • British Academy of Management (Senior member of the Special Interest Group ‘Identity’)
 • EGOS – European Group of Organization Studies
 • German Academic Association for Business 

Søren Voxted, lektor

Kontakt: voxted@sdu.dk / 65509107
Web: CV & publikationsliste

 

Mette Lund Kristensen,  lektor uden forskningspligt, studieleder

Kontakt: mlk@sam.sdu.dk / 65503371
Web: CV & publikationsliste

 

Oana Brindusa Albu,  lektor

Kontakt: oabri@sam.sdu.dk/6550 9390
Web: CV & publikationsliste

Forskningsområde: Organization and communication studies, organizational anthropology

Særligt speciale: Communicative constitution of organizations, transparency, anti-corruption

Aktuelle projekter:

 • Organizational Identity and Leadership in Alternative Forms of Organizing
 • The Constitutive Power of New Media Technologies
 • The Politics of Anti-Corruption
 • Forms and Categories of Organizational Transparency  
 
 

Elke Weik, lektor

Kontakt: ew@sam.sdu.dk/65507139
Web:CV & publikationsliste

Marian Van Bakel,  lektor

Kontakt: msvb@sdu.dk / 6550  7598
Web: CV & publikationsliste, LinkedIn

Forskningsområde: International HRM, udstationeringer, Interkulturel kommunikation.

Særligt speciale: Fokus på international HRM og administrationer ad udstationeringer, særligt i forholdt til den udstationeredes interaktion med det lokale. Derudover har hun fokus på de forskellige fordele ved kontakt med lokale for udstationerede både indenfor og udenfor arbejdspladsen, og hvordan den udstationerede lettere kan komme i kontakt med lokale da dette kan være svært i nogle lande. 

Publikationer:

 • Van Bakel, M.S., Gerritsen, M. & Oudenhoven, J.P.L.M. (2016). The importance of relationship quality: Maximizing the impact of expatriate contact with a local host. Thunderbird International Business Review, 58 (1), 41-54 [BFI1]
 • Szkudlarek, B. & Van Bakel, M.S. (2014). International assignments for global leadership development. In Gehrke, B. & Claes, M-T. (Eds). Global Leadership Practices. A cross-cultural management perspective. Palgrave Publishing Ltd, p. 102-117 [BFI category 2].
 • Van Bakel, M. S., Gerritsen, M., & Van Oudenhoven, J.P. (2014). Impact of a local host on the intercultural competence of expatriates. International Journal of Human Resource Management, 25(14): 2050-2067 [BFI2].

Netværker, bestyrelser osv.:

 • European Academy of Management
 • Families in Global Transition
 • Young Society for Intercultural Education, Training and Research

 Kristian Rune Hansen, adjunkt

Kontakt: kruneh@sdu.dk /6550 75 31
Web:
CV & publikationsliste

Forskningsområde: Organisationsstudier, kritiske ledelsesstudier, arbejdslivsstudier

Særligt Speciale: Ledelses-, kontrol- og magtstrukturer i organisationer, performanceledelse og måling af performance, tillidsbaseret ledelse og organisering, løn og motivation, samfundsvidenskabelige metoder

Aktuelle projekter:

 • Instrumentaliseringen af tillid som en ledelsesteknologi
 • Bourdieu og organisationsanalyse
 • Performance og sociale netværk

Elena Schulzhenko, videnskabelig assistent

Kontakt: elena@am.sdu.dk / 65504396
Web: CV & publikationsliste

 

Renata Mellupe, ph.d.-studerende

Kontakt: reme@sam.sdu.dk /6550 8644
Web:CV & publikationsliste, LinkedIn

Forskningsområde: Organizational behavior og Human Resource Management
Særligt speciale: Arbejdsengagement, arbejdsmotivation, jobkrav

Publikationer:

 • Leaders facilitate work engagement: A study on frontline employees in a Danish retail bank
 • The Importance of Trust in HR Governance
 

Carl Stefan Roth-Kierkagaard, ph.d.-studerende

Kontakt: crsk@sam.sdu.dk /6550 3327
Web: CV & publikationsliste