Skip to main content

Management of people

Management of people
 

Michael Brookes, Professor mso, forskningsgruppeleder

Kontakt: mbroo@sam.sdu.dk/6550 1882
Web: CV & publikationsliste

 

 

Dominique Bouchet, professor

Kontakt: dom@sam.sdu.dk /6550 3293
Web: CV & publikationsliste, website

Forskningsområde: Marketing, forbrugeradfærd samt kommunikation

Særligt speciale: Kulturelle forskelle og samfundsforandringer - og deres betydning for virksomheder og organisationer

Aktuelle projekter:

 • En grundlæggende analyse af marketings begrebslige forankring
 • Tidssvarende interkulturel kommunikation
 • Marketing af integrationen
 • Indførelse af ny teknologi i ældresektoren  

Steen Scheuer, professor emeritus

Kontakt: steen.scheuer@sdu.dk / 6040 9110
Web: CV & publikationsliste

Forskningsområder: Arbejdssociologi, Neo-institutionel organisationsteori, Motivationsteori, Ansættelsesformer, Kollektiv handling

Særligt speciale: Arbejdsmarkedets organisationer, Kollektive overenskomsters betydning, Atypisk/prekær beskæftigelse, Strejker.

Aktuelle projekter: 

 • Atypisk beskæftigelse i Danmark – vilkårene for deltidsansatte, midlertidigt ansatte og soloselvstændige
 • Medlemsorganisering og -fastholdelse i faglige organisationer.
 

Søren Voxted, lektor

Kontakt: voxted@sdu.dk / 65509107
Web: CV & publikationsliste

 

 

Marian Van Bakel,  lektor

Kontakt: msvb@sdu.dk / 6550  7598
Web: CV & publikationsliste, LinkedIn

Forskningsområde: International HRM, udstationeringer, Interkulturel kommunikation.

Særligt speciale: Fokus på international HRM og administrationer ad udstationeringer, særligt i forholdt til den udstationeredes interaktion med det lokale. Derudover har hun fokus på de forskellige fordele ved kontakt med lokale for udstationerede både indenfor og udenfor arbejdspladsen, og hvordan den udstationerede lettere kan komme i kontakt med lokale da dette kan være svært i nogle lande. 

Publikationer:

 • Van Bakel, M.S., Gerritsen, M. & Oudenhoven, J.P.L.M. (2016). The importance of relationship quality: Maximizing the impact of expatriate contact with a local host. Thunderbird International Business Review, 58 (1), 41-54 [BFI1]
 • Szkudlarek, B. & Van Bakel, M.S. (2014). International assignments for global leadership development. In Gehrke, B. & Claes, M-T. (Eds). Global Leadership Practices. A cross-cultural management perspective. Palgrave Publishing Ltd, p. 102-117 [BFI category 2].
 • Van Bakel, M. S., Gerritsen, M., & Van Oudenhoven, J.P. (2014). Impact of a local host on the intercultural competence of expatriates. International Journal of Human Resource Management, 25(14): 2050-2067 [BFI2].

Netværker, bestyrelser osv.:

 • European Academy of Management
 • Families in Global Transition
 • Young Society for Intercultural Education, Training and Research

Elena Schulzhenko, videnskabelig assistent

Kontakt: elena@am.sdu.dk / 65504396
Web: CV & publikationsliste

 

Renata Mellupe, ph.d.-studerende

Kontakt: reme@sam.sdu.dk /6550 8644
Web:CV & publikationsliste, LinkedIn

Forskningsområde: Organizational behavior og Human Resource Management
Særligt speciale: Arbejdsengagement, arbejdsmotivation, jobkrav

Publikationer:

 • Leaders facilitate work engagement: A study on frontline employees in a Danish retail bank
 • The Importance of Trust in HR Governance
 

Sidsel Meldgaard Hove, ph.d.-studerende

Kontakt:simh@sam.sdu.dk/65509081
Web: 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sidst opdateret: 07.09.2021