Skip to main content

International Business & Entrepreneurship

IBE
 
   

Martin Hannibal, forskningsleder,
lektor

Kontaktmhk@sam.sdu.dk /65503387 /21770367
WebCV & publikationsliste,LinkedIn

Forskningsområde: International entrepreneurship, videnstunge start-ups.

Særligt speciale: Beslutningstagning under/i entreprenørielle processer, forskningsrelaterede new ventures (university spin-offs), additive manufacturing.

Aktuelle projekter:

 • Hvordan opstår og udnyttes internationale entreprenørielle muligheder til start-ups i videnstunge industrier
 • The role of additive manufacturingin international Entrepreneurship
 • Entreprenørielle identiteter hos studerende i Danmark, Finland, Frankrig og USA (PACE)
 • Undersøgelser i grænsen mellem iværksætteri og forbrug
 

Tage Koed Madsen, professor emeritus

Kontakttkm@sam.sdu.dk / 65503242 / 6011 3242
WebCV & publikationsliste,LinkedIn

Forskningsområde: Hans forskning kompromitterer eksport udførelsesstudier, internationaliseringsprocesser og international New Ventures/Born Globals 

Særligt speciale: Han har udarbejdet flere større empiriske studier i forbindelse med hans teoretiske bidrag. Hans forskning er publiceret i flere bøger såvel som artikler i tidsskrifter så som International Business Review, International Marketing Review, Journal of International Marketing, Journal of International Entrepreneurship, European Journal of Marketing, Journal of Strategic Marketing, Advances in International Marketing og Scandinavian Journal of Management. 

Publikationer:

 • Tage Koed Madsen: “Early and rapidly internationalizing ventures. Similarities and differences between classifications based on the original international new venture and born global literatures, Journal of International Entrepreneurship, 11, 1, 2013, pp.65-79
 • Tage Koed Madsen, Øystein Moen and Randi Hammervold: “The Role of Independent Intermediaries. The Case of Small and Medium-Sized Exporters”, International Business Review, 21, 2012, pp. 535-546
 • Tage Koed Madsen and Per Servais: "The Internationalization of Born Globals - an Evolutionary Process?, International Business Review, Vol. 6, No. 6, 1997, pp. 561-583.

 

Bestyrelser, Netværk osv.:

 • Formand for Den Fynske Bladfond
 • Medlem af VL51
 • Medlem af Beacon Group
   

Jesper Strandskov, professor emeritus

Kontaktjst@sam.sdu.dk / 65502944 / 60112944
WebCV & publikationsliste

Forskningsområde: International business og Strategiske ledelse

Aktuelle projekter
:

 • Projekt om forretningsmodeller og værdiskabelse
 • Projekt om danske virksomheders internationaliseringsforløb
 • Projekter om diverse erhvervshistoriske emner  
 

Stephen Mark Rosenbaum, studieleder,lektor

Kontaktsro@sam.sdu.dk / 65503262
WebCV & publikationsliste

 

Forskningsområde: Eksperimental økonomi

Særligt speciale: Eksperimental økonomi

Publikationer:

 • Rosenbaum, S.M., Billinger, S., Twerefou, D.T. & Isola, W.A. “Income inequality and cooperative propensities in developing countries: Summarizing the preliminary experimental evidence”. Forthcoming in International Journal of Social Economics.
 • Rosenbaum, S.M., Billinger, S. & Stieglitz, N. (2014). “Let´s be honest: A review of experimental evidence of honesty and truth-telling”. Journal of Economic Psychology 45, 181-196.
 • Rosenbaum, S.M., Billinger, S. & Stieglitz, N. (2013). “Private virtues, public vices: Social norms and corruption”. International Journal of Development Issues 12 (3), 192-212. 

 

   

Erik S. Rasmussen, lektor

Kontaktera@sam.sdu.dk / 65503370
WebCV & publikationsliste

Forskningsområde: Internationalisering af små og mellemstore virksomheder, entrepreneurship, markedsanalyse

Aktuelle projekter:

 • Undersøgelse af hvor virksomheder vælger at etablere sig
 • Betydningen af sproglige kompetencer i internationale relationer
 • Born Global og International New Ventures 

 

   

Nicole Richter, lektor

Kontakt: nicole@sam.sdu.dk / 65502436
Web: 
CV & publikationsliste

Supervision: Open topics for theses

Forskningsområde: International and strategic management with special emphasis on cross-cultural aspects.

Særligt speciale: Antecedents of strategic success (e.g. performance of strategic alliances, performance implications of international diversity). 
International job satisfaction (e.g. models, surveys, cross-cultural aspects).
Cultural values, and cultural competencies (e.g. cultural archetypes, cultural intelligence). 
Quantitative research methodologies in international business (e.g. structural equation modelling, neural networks, panel regression).

Aktuelle projekter.:

 • Assess how to best organize global sourcing activities to become successful (see the preliminary results of our current research published as a working paper). 
 • Critically rethink the measurement of performance in designing IB-studies (see the pre-version of our article lately published in Critical Perspectives on International Business). 
 • Understand whether and how cultural intelligence impacts work-related outcomes (see our meta-analysis of which a short version will be published in the Academy of Management Best Paper Proceedings soon); in this regard, we invite researchers to contribute to our upcoming special issue on “The role of intercultural competence in European international management: Theory, measurement, antecedents, and outcomes” to be published in European Journal of International Management in 2018 (further information are in our call for papers).
 • Discover the ease and practicality of using structural equation modelling (SEM) to research into cause-effect models (e.g. on the determinants of customer loyalty, employee satisfaction) by using our (German) book on PLS-SEM. The book comes with a dataset and video tutorials (see our websitethe publishers website offering further material, and our youtube-channel ).

 

 

Maria Elo, lektor

Kontakt: melo@sam.sdu.dk / 6550 9205
Web: 
CV & publikationsliste

Yi Wang, adjunkt

Kontakt: yw@sam.sdu.dk/ 65509268
Web: CV & publikationsliste

 

Forskningsområde: Internationalisering i og fra fremvoksende markeder, internationalt iværksætteri i forbindelse med nye markeder, udenlandske markedsadgangsmetoder, 
datterselskabers frasalgsstrategier og overlevelse, internationale forretningsforhandlinger

Aktuelle projekter:

Full papers

 • Wang, Y. & Larimo, J. Survival of full versus partial acquisitions: the moderating role of firm’s internationalization experience, cultural distance, and host country context characteristics. 
 • Nguyen, H.L., Larimo, J. & Wang, Y. Control, innovation and International Joint Venture performance: the moderating role of internal and external environments.
 • Bhandari, K., Larimo, J. & Wang, Y. Curvilinear relationship between degree of internationalization and performance: the moderating role of firm-specific advantages.
 • Wang, Y. & Larimo, J. Establishment mode strategy of multinational enterprises in an emerging market: evidence from Nordic manufacturing investments in China.

Work-in-Progress papers

 • Wang, Y. & Yang, M. The role of entrepreneurial ecosystem in coping with institutional challenges faced by internationalizing disruptive innovators in emerging markets.
 • Wang, Y. Guanxi and performance of SMEs’ foreign subsidiaries in China: the moderating role of subnational institutions.  
 • Wang, Y., Arslan, A. and Dikova, D. Entry mode and subsidiary survival in China: the moderating effects of regional institutional advancement and institutional distance.

Publikationer:

 • Wang, Y. and Larimo, J. (2017). Ownership strategy and subsidiary survival in foreign acquisitions: the moderating effects of experience, cultural distance, and host country development. In A. Verbeke, J. Puck & R. van Tulder (Eds.), Distance in International Business: Concepts, Cost and Value (Progress in International Business Research, Volume 12). 157–182. United Kingdom: Emerald. ISBN: 9781787437197. 
 • Wang, Y., Larimo, J. and Nguyen, H.L. (2016). Multilevel analysis of ownership mode strategy in China. In H. Tuselmann, S. Buzdugan, Q, Cao, D, Freund & S. Golesorkhi (Eds.), Impact of International Business: Challenges and Solutions for Policy and Practice. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan. 133–157. ISBN: 9781137569462.
 • Arslan, A. and Wang, Y. (2015). Acquisition entry strategy of Nordic multinational enterprises in China: an analysis of key determinants. Journal of Global Marketing 28:1, 32-51. 
 • Meyer, K.E. and Wang, Y. (2015). Transaction cost perspectives on alliances and joint ventures: explanatory power and empirical limitations. In J. Larimo, N. Nummela & T, Mainela (Eds.), Handbook on International Alliances and Network Research. Cheltenham, United Kingdom: Elgar. 87–136. ISBN: 9781783475476.
 • Wang, Y. and Larimo, J. (2015). Subsidiary survival of multinational enterprises in China: an analysis of Nordic firms. In P. Konara, Y.J. Ha, F. McDonald & Y.Q. Wei (Eds.), Achieving a New Balance? The Rise of Multinationals from Emerging Economies and the Prospects for Established Multinationals. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan. 135–158. ISBN: 9781137473110.

 


 

Ingo Winkler, lektor

Kontakt: inw@sam.sdu.dk/ 65501766
Web: CV & publikationsliste

Fokusområde: Identitet i organisationer.Modstand, Kontrollen i organisationer, Magt i organisationer, Kvalitative Forskningsmetoder

Publikationer:

 • Winkler, I. & Mahmood, M. K. (2015) The Liminality of Temporary Agency Work: Exploring the Dimensions of Temporary Agency Workers’ Liminal Experience. Nordic Journal of Working Life Studies, 5(1), pp. 51-68
 • Winkler, I. (2014) Being Me Whilst Learning Danish. A Story of Narrative Identity Work During the Process of Learning a Foreign Language. Qualitative Research in Organizations and Management, 9(4), pp. 290-307
 • Winkler, I. (2010) Contemporary Leadership Theories. Enhancing the Understanding of the Complexity, Subjectivity and Dynamic of Leadership, Physica/Heidelberg

Bestyrelser, Netværker osv.:

 • British Academy of Management (Senior member of the Special Interest Group ‘Identity’)
 • EGOS – European Group of Organization Studies
 • German Academic Association for Business

 

 

Elke Weik, lektor

Kontaktew@sam.sdu.dk / 65507139
Web: CV & publikationsliste

 

Mette Lund Kristensen, lektor uden forskningspligt, studieleder

Kontakt: mlk@sam.sdu.dk / 65503371
Web: CV & publikationsliste

 

 Victor  Martin-Sanchez, Adjunkt

Kontakt: vms@sam.sdu.dk / 9387 1058
Web: CV & publikationsliste


 Teemo Tuomisalo

Teemu Tuomisalo, visiting Postdoc

Contact information: teem@sam.sdu.dk
Web:

 

Katharina Woerman, Videnskabelig Assistent

Kontakt: katha@sam.sdu.dk
Web:

 
 

 

 

Nooria Yari, ph.d.-studerende

Kontakt: noya@sam.sdu.dk / 65501263
Web: CV & publikationsliste

Forskningsområde: International Business and Strategic Management 

Særligt speciale: Cultural Intelligence and Cultural Competencies

Aktuelle projekter:

 • CQ- Research landscape, A Bibliometric Citation Analysis, Antecedents to and outcomes of Cultural Intelligence.

 

 

Carl Stefan Roth-Kierkagaard,ph.d.-studerende

Kontakt:crsk@sam.sdu.dk/6550 3327
Web:CV & publikationsliste

 

 

Erez Katz Volvelsky, ph.d.-studerende

Kontakt:erez@sam.sdu.dk/6550 3394

 
 
 

Elham Kalhor, ph.d.-studerende

Kontakt: elham@sam.sdu.dk/6550 4045
Web: CV & publikationsliste


   

Gary Knight, deltidsprofessor

Kontakt: knight@sam.sdu.dk
Web: 
CV & publikationsliste

 


 

Sidst opdateret: 17.09.2021