Skip to main content

Forskning

Forskningen på institut for Marketing og Management er forankret på dets 5 forskningsenheder. Instituttet arbejder både kvantitativt og kvalitativt og søger at bygge bro mellem anvendt forskning og grundforskning.   

Instituttets fem forskningsenheder tæller ca. 101 forskere og 15 ph.d.-studerende.

Find mere om instituttets forskningsaktiviteter nedenfor.

Sidst opdateret: 30.11.2020