Menu

Steffen S. Madsen, Lektor, Dyrefysiologi

Forskning:

Min forskning fokuserer på hvorledes dyr (specielt fisk) regulerer vand- og saltbalancen under forskellige miljøforhold. At forstå de grundlæg-gende molekylære ion- og vandtransport mekanismer i gælle, nyre og tarmsystemet og hvorledes den hormonelle regulering heraf foregår, er målet for forskningen. Jeg er specielt interesseret i fisk, der kan omstille sig mellem fersk- og saltvand, enten akut eller i forbindelse med deres livscyklus. Laks og ørred er kendte eksempler herpå. Omstillingen mellem vandløb og hav er meget krævende og fisken bruger mange ressourcer herpå. Laksen gennemgår derfor en "forvandling" inden rejsen mod havet begynder, som forbereder den unge laks på det nye miljø. Processen er nøje styret af hormoner og ydre faktorer som lysperiode og temperatur. Når laksen er voksen, begynder en rejse i modsat retning, som er ligeså krævende - bl.a. fordi laksen nu også bliver kønsmoden. Homing-instinktet er et andet af mine store interesser; hvordan finder laksen vej til sit hjemvandløb vha. genkendelse af duftstoffer? Men laksefisk er ikke de eneste fisk der anvendes i min forskning. Også fisk som Japansk risfisk, tre-pigget hundestejle, skrubbe, havabborre og tilapia bruges i forskellige projekter. Metodemæssigt arbejder vi med undersøgelser der spænder lige fra adfærd i felten til organ/vævsanalyser både vha. mikroskopi og molekylære metoder.

Kontakt

Klik her

Keywords:

    • Euryhaline fisk 
    • Ion- og vandtransport mekanismer 
    • Hormonel regulering af vand-salt balancen 
    • Vandring – homing
    • Hormonforstyrrende stoffers påvirkning af vand-salt balancen (især androgener/østrogener)
    • Gen ekspression

Eksempler på tidligere bachelorprojekter og specialer:

    • Smoltifikationsprocessen hos laksefisk 
    • Homing-instinktet hos laks: Hvordan finder laksen vejen hjem?
    • Funktion og regulering af chloridceller i gællen
    • Regulering af NaK-pumpen 
    • Forekomst og regulering af molekylære vandkanaler (aquaporiner) i fisk 
    • Vandtransport i tarmsystemet
    • Effekten af hormonforstyrrende stoffer på laksens vandring og vand-saltbalance.
    • Effekten af androgener på hundestejlens nyre- og tarmfunktion

Mulige/kommende bachelorprojekter og specialer:

Der arbejdes løbende videre med alle ovenstående eksempler både som bachelor, kandidat og ISA projekter.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies