Menu

Johan Dahlgren, lektor, CPop

Forskning:

Jeg forsker om planteøkologi, med fokus på planters demografi. Jeg er interesseret i hvordan planter aldres og hvordan deres populationsdynamik reguleres af forskellige miljøparametre. 

Kontakt

Klik her

Keywords:

Botanik; Demografi; Plantebiologi; Populationsdynamik; Populationsmodellering; Økologi

Eksempler på tidligere bachelorprojekter og specialer (årstal):

    • Can selection pressures from mutualist and antagonist insects explain flowering time of the forest herb Actaea spicata? (2014)
    • Rodanatomi og aldring i Almindelig Kongepen, Hypochoeris radicata (2015)
    • Senescence in trees (2017)
    • Alders og skovtype relaterede effekter på diversiteten af skovbundsfloraen (2018)

Mulige/kommende bachelorprojekter og specialer:

    • Demografi hos truede eller invasive planter / bevaringsøkologi (under vækstsæsongen hvis feltarbejde indgår)
    • Matematiske modeller af populationer (under vækstsæsongen hvis feltarbejde indgår)
    • Vandplanter (karplanter) som metapopulationer (speciale; feltarbejde i Sverige under sommeren)
    • Succession i plantesamfund (feltarbejde på Fyn under sommeren)
    • Kom gerne med egne forslag på interessante projekter

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies