Skip to main content

Undervisningsudvalg

Generelt kommissorium for uddannelsesudvalg under Det Naturvidenskabelige Fakultet

Udvalgets opgaver er at forbehandle alle sager til Det Naturvidenskabelige Studienævn samt løbende at vurdere og regulere instituttets kursusudbud og studieretninger.

Udvalget skal være sammensat af undervisere og studerende på en måde, som giver en rimelig dækning af instituttets faglige bredde.

Udvalget kan uddelegere til formanden eller til et snævrere underudvalg at behandle en række enkeltsager uden principiel betydning. Resultatet af evalueringer og de efterfølgende handlingsplaner bør dog altid forelægges det samlede undervisningsudvalg.

Ved forbehandling af kursusbeskrivelser og eksamenspensa inden indsendelse til studienævnet skal der være en fagligt relevant studenterrepræsentant involveret.

Medlemmer

Sekretær

Studiekoordinator Michael Christensen

Udvalgets studentermedlemmer kan kun deltage i drøftelser af personsager, såfremt de også er medlemmer af Det Naturvidenskabelige Studienævn.

Sidst opdateret: 23.08.2021